Dicts.info 

Birds Of Pakistan Encyclopedia :: definitions


Index > Birds Of Pakistan   

Amerikansk Kricka
Backsvala
Beostare
Bergand
Bergfink
Bläsand
Blå Kärrhök
Blåhake
Blåkråka
Bofink
Brun Glada
Brunand
Brushane
Dubbeltrast
Duvhök
Fiskgjuse
Gluttsnäppa
Gräsand
Grå Flugsnappare
Grågås
Gråhakedopping
Guldfasan
Gulsparv
Gyllensparv
Gärdsmyg
Gåsgam
Hornuggla
Hussvala
Hämpling
Härfågel
Jaktfalk
Kaja
Kattuggla
Klippduva
Kohäger
Koltrast
Kråka
Kungsfågel
Kungsörn
Kustlabb
Kärrsnäppa
Ladusvala
Lammgam
Mindre Sångsvan
Minervauggla
Morkulla
Natthäger
Nattskärra
Ormörn
Ortolansparv
Pilfink
Pilgrimsfalk
Ringduva
Roskarl
Rödvingetrast
Salskrake
Sandlöpare
Sidensvans
Silkeshäger
Skata
Skedstork
Skäggdopping
Smutsgam
Smådopping
Småfläckig Sumphöna
Småskrake
Sommargylling
Spetsstjärtad Duva
Spovsnäppa
Stenfalk
Stenknäck
Stortrapp
Svart Stork
Svarthalsad Dopping
Svarthalsad Stork
Sydnäktergal
Sävsparv
Sånglärka
Sångsvan
Taltrast
Tjockfot
Tornuggla
Törnsångare
Vit Stork
Ängshök
Ängspiplärka
Ärtsångare
Årta

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.