Dicts.info 

Demography Encyclopedia :: definitions


Index > Demography   

Aglomeracja
Choroba
Demografia
Eksurbanizacja
Emigracja
Epidemiologia
Gerontologia
Gospodarstwo Domowe
Imigracja
Kategoria:Antykoncepcja
Kohorta (statystyka)
Liczba Ludności
Małżeństwo
Miejscowość
Nomada
Oczekiwana Dalsza Długość Trwania życia
Przeludnienie
Przyrost Naturalny
Płodność
Spis Statystyczny
Uchodźca
Umieralność
Urbanizacja
Wewnątrzmaciczne Obumarcie Płodu
Współczynnik Umieralności Niemowląt
Współczynnik Urodzeń
Zasięg (biogeografia)
Śmierć

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.