Dicts.info 

Demography Encyclopedia :: definitions


Index > Demography   

Aglomerácia
Choroba
Demografia
Epidemiológia
Gerontológia
Kategória:Antikoncepcia
Kategória:Rasa
Prisťahovalectvo
Pôrodnosť
Smrť
Urbanizácia
Vysťahovalectvo
Úmrtnosť

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.