Dicts.info 

Demography Encyclopedia :: definitions


Index > Demography   

Agglomeration
Babyboom
Befolkning
Befolkningstillväxt
Biostatistik
Demografi
Döden
Emigration
Epidemiologi
Fertilitet
Flykting
Folkräkning
Gerontologi
Invandring
Kategori:Preventivmedel
Medellivslängd
Mortalitet
Nativitet
Nomader
Sjukdom
Spädbarnsdödlighet
Tätort
Urbanisering
Utglesning
Äktenskap
Överbefolkning

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.