Dicts.info 

Greek Loanwords Encyclopedia :: definitions


Index > Greek Loanwords   

Agata
Anatomia
Antagonista
Antipoda
Antiseptiko
Antropologia
Apokrifo
Argazkigintza
Ataxia
Atomo
Axioma
Biblia
Demiurgo
Demografia
Demokrazia
Dialekto
Diamante
Diametro
Diaspora
Dinosauro
Ekinodermatu
Ekologia
Ekonomia
Elektroi
Enbrioi
Endokrinologia
Energia
Enpatia
Entropia
Entziklopedia
Epilepsia
Epistemologia
Errege
Esfera
Eskizofrenia
Eskola
Eskolastika
Etika
Etimologia
Etnia
Feromona
Filologia
Fonografo
Fonologia
Fraide
Galera
Genetika
Gramatika
Gurin
Haitzurdin
Harzuri
Herensugea
Hidrosfera
Hipopotamo
Histologia
Hiztegigintza
Hormona
Izurde
Karen
Katapulta
Kategoria
Klima
Kristo
Lehoi
Lexikologia
Logika
Logos
Matematika
Mekanika
Mesolito
Metafora
Meteorologia
Mitologia
Monarkia
Monasterio
Monoteismo
Morfologia
Museo
Musika
Nekromantzia
Neolito
Neurologia
Olerkigintza
Oligarkia
Optika
Orgasmo
Otorrinolaringologia
Paleolito
Philadelphia
Pirita
Plastiko
Protoi
Psikologia
Semantika
Sinonimo
Sintaxi
Teologia
Termodinamika
Tipografia
Topografia
Torax
Triskel
Ttun-ttun
Uhartedi
Uretra
Xenofobia
Xilofono
Zelote
Zoologia

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.