Dicts.info 

Greek Loanwords Encyclopedia :: definitions


Index > Greek Loanwords   

Adatādaiņi
Agnozija
Ahāts
Akords
Aksioma
Akustika
Alabastrs
Anatomija
Antropoloģija
Arheopterikss
Arhipelāgs
Arktika
Atoms
Barbari
Bībele
Degunradži
Demokrātija
Dialekts
Diametrs
Dimants
Dinozauri
Dzeja
Dēmons
Ekoloģija
Ekonomika
Elektrons
Enciklopēdija
Enerģija
Entropija
Epistemoloģija
Epitets
Estētika
Etimoloģija
Etnoss
Filadelfija
Fonoloģija
Fotogrāfija
Garīdzniecība
Gramatika
Hermeneitika
Hidrodinamika
Hormoni
Hronoloģija
Katastrofa
Klimats
Klosteris
Krūškurvis
Lauva
Liroepika
Loģika
Matemātika
Mehānika
Melodija
Meteoroloģija
Mezolīts
Mitoloģija
Monarhija
Monoteisms
Morfoloģija
Muzejs
Mūzika
Nekromantika
Neolīts
Nīlzirgs
Okeanogrāfija
Oligarhija
Optika
Paleolīts
Patriarhs
Plazma
Protons
Psiholoģija
Psihoze
Puslode
Pūķis
Ritms
Rombs
Semantika
Sfēra
Sholastika
Sinonīms
Skola
Skolioze
Skorpioni
Stadions
Sviests
Sūknis (zvaigznājs)
Taksonomija
Teoloģija
Teorija
Termodinamika
Valis (zvaigznājs)
Zooloģija
Ētika
Ģenētika
Ģeodēzija
Šizofrēnija

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.