Dicts.info 

Physical Chemistry Encyclopedia :: definitions






Index > Physical Chemistry   

Aerosool
Atmosfäär (ühik)
Elektrokeemia
Elektrolüüt
Füüsikaline Keemia
Ionisatsioon
Kategooria:Termodünaamika
Kemosorptsioon
Küllastunud Auru Rõhk
Lahus
Lenduvus (keemia)
Sorptsioon
Tihedus

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.