Dicts.info 

Physical Chemistry Encyclopedia :: definitions


Index > Physical Chemistry   

Aerozol
Aktywność Stężeniowa
Atmosfera Fizyczna
Chemia Fizyczna
Chemisorpcja
Ciśnienie Pary Nasyconej
Efuzja (fizyka)
Elektrochemia
Elektrolit
Femtochemia
Gęstość
Jonizacja
Kategoria:Elektrochemia
Kategoria:Spektroskopia
Kategoria:Termodynamika
Kategoria:Termodynamika Chemiczna
Kategoria:Zjawiska Powierzchniowe
Lotność (ciecz)
Lotność (gaz)
Prawo Daltona
Prawo Henry'ego
Roztwór
Równowaga Reakcji Chemicznych
Saturacja (chemia)
Solidus (chemia)
Sorpcja
Termochemia
Żel

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.