Dicts.info 

Physical Chemistry Encyclopedia :: definitions


Index > Physical Chemistry   

Aerosol
Aktivitet (kemi)
Atmosfär (tryckenhet)
Daltons Lag
Densitet
Elektrokemi
Elektrolyt
Flyktighet
Fugacitet
Fysikalisk Kemi
Gel
Henrys Lag
Jonisering
Kategori:Elektrokemi
Kategori:Spektroskopi
Kategori:Termodynamik
Kategori:Termokemi
Kategori:Ytkemi
Kemisk Jämvikt
Lösning (kemi)
Mättnad (lösningar)
Termokemi
Ångtryck

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.