Dicts.info 

Semantics Encyclopedia :: definitions


Index > Semantics   

Aluzja
Analogia
Definicja
Dyskurs
Homofon
Kategoria Gramatyczna
Kategoria Semantyczna
Konotacja
Kwantyfikator
Metonimia
Negacja
Oksymoron
Orzeczenie (językoznawstwo)
Pleonazm
Pojęcie
Polisemia
Presupozycja
Pseudonim
Redundancja
Semantyka (językoznawstwo)
Sens Wyrazu
Wieloznaczność Wypowiedzi
Znaczenie

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.