Dicts.info 

Examples of use

Look up:   in     


  

'woord' Dutch examples of use

 • Ik ga ervan uit dat de mens een groot vermogen bezit om externe informatie op te slorpen ," legt professor Georges uit . Hij kan zelfs 5 tot 6 maal méér informatie verwerken dan het debiet van het gesproken woord , 120 woorden per minuut .
 • Teamgeest is voor mij geen ijdel woord .
 • In de tweede plaats komen puur betekenisloze verhaspelingen niet in aanmerking , want die zijn niet ontstaan door verwarring met een ander woord .
 • Bij het vooraanstaande Vlaamse dagblad De Standaard gaat men als volgt te werk: - Wanneer een woord in de lijst van het GB voorkomt , wordt de daar gebruikte spelling aangehouden .
 • Interessant , maar geen woord over Ariane IV , Kourou , Ariane V of het Hermesvliegtuig van Europa .
 • Atelier is een groot woord voor een bedrijfje op een zolderkamer .
 • Dat woord is in het noorden onbekend , realiseerde hij zich pas achteraf .
 • Ze horen niet graag het woord galerie , en nog minder het woord design , als het over "Argentaurum" gaat .
 • Het gaat inderdaad om de vraag of huiswerk nog zinvol is , maar dan in de breedste betekenis van het woord .
 • Respect is misschien niet het juiste woord .
 • Op dit moment voert de PvdA als eerste van de grote partijen het woord .
 • Zijn Woord Vooraf was het schoolbord , waarop hij met een krijtje moest uittekenen hoe het volgens hem met de wereld was gesteld .
 • Zoals iedereen weet , was er in het begin een woord .
 • Eén week later stond Van der Biest de voltallige pers te woord : Ik heb die mijnheer De Bock nooit , ik zeg wel nooit , ontmoet .Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2023 Dicts.info.