Dicts.info 

Examples of use

Look up:   in     


  

'ord' Swedish examples of use

 • Genom flitigt bruk av allitterationer , rim , segmentering av ord osv tränas de metalingvistiska färdigheter som är nödvändiga för god läsning .
 • Forskningsprofil Länge ansågs inte betydelsen hos språkliga uttryck (ändelser , ord , fraser , satser , meningar) ha någon självständig status i förhållande till de begrepp och den verklighet som filosofien och övriga vetenskaper undersöker .
 • Till de som funderar på om de ska delta , eller inte , i Ramlösa Water Cup 2002 , skickar Rebecka Jonsson med ett ord på vägen: - Självklart ska du spela Ramlösa Water Cup 2002!
 • Vanliga funktioner är att ange gränser mellan fraser och samhörighet (koherens) inom dem; att ange satstyp (fråga/påstående); att ange olika grader av emfas , att skilja ett ord från ett annat (ungefär som ett fonem) .
 • Läsaren får dels en fyllig historisk bakgrundsskildring , dels en väldokumenterad beskrivning i ord och bild av det nya fartygets tillkomst .
 • Med andra ord har de ekonomiska föreningarna gått helt ifrån sin ursprungliga uppgift att gagna jordbruket .
 • Trunkering När du använder dig av trunkering betyder det att du söker på en ordstam eller en del av ett ord .
 • Ytterligare några ord om EU-frågan , som vi redan har varit inne på och som givetvis är högintressant ur svensk synvinkel .
 • Vår relation till Herren , till Hans ord , till Hans vilja .
 • Kerning Att minska avståndet mellan enstaka bokstäver i ett ord .
 • Ord som är markerade med fetstil är sådan ord som används som verktyg i Windows 2000 .
 • Vår fiende vet mycket väl om att det finns kraft i Guds Ord och kommer därför att göra allt för att du inte ska ge det tid och plats i ditt liv .
 • Med andra ord så säljer vi en lösning på dina problem!
 • Kroppslängd upp till 180 cm . Art .nr AJU013 Extrapris Ord . Pris: 2095:-2595:-Kroppslängd upp till 200 cm .Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2022 Dicts.info.