Dicts.info 

Afrikaans picture dictionary :: Business

Picture dictionary language:      Index > Business

agreement
kontrak

competition
meedinging

profit
profyt

marketplace
mark

bargain
akkoord

shop
winkel

capital
kapitaal

firm
firma

company
maatskappy

invoice
rekening

banknote
noot

debt
skuld

income
inkomste

money
geld

office
buro

price
prys

share
aandeel

trade
handel

cheque
tjek

work
werk

reward
beloning

price
prys

value
waarde

group
groep

industry
industrie

design
ontwerp

help
hulp

table
tafel

committee
komitee

material
materiaal

telephone
foon

diary
dagboek

truck
vragmotor

worker
arbeider

price
prys

driver
bestuurder

budget
begroting

complaint
aanklag

signature
handtekening

team
span

council
raad

booklet
boekie

holiday
vakansie

average
gemiddeld

conference
konferensie

certificate
sertifikaat

package
pakkie

presentation
struktuur

chart
kaart

graph
grafiek

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.