Dicts.info 

Armenian picture dictionary :: Science

Picture dictionary language:      Index > Science

examination
քննություն

issue
հարց

trouble
խնդիր

comparison
համեմատություն

production
արտադրություն

chemistry
քիմիա

technology
տեխնոլոգիա

technology
տեխնոլոգիա

evolution
զարգացում

book
գիրք

instrument
գործիք

library
գրադարան

machine
մեքենա

net
ցանց

education
կրթություն

question
հարց

table
աղյուսակ

liquid
հեղուկ

astronomy
աստղագիտություն

mathematics
մաթեմատիկա

physics
ֆիզիկա

atom
ատոմ

university
համալսարան

matter
մատերիա

robot
ռոբոտ

information
տեղեկատվություն

cell
բջիջ

university
համալսարան

superconductivity
գերհաղորդականություն

ecology
բնապահպանություն

genetics
ծագումնաբանություն

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.