Dicts.info 

Chinese picture dictionary :: Clothes

Picture dictionary language:      Index > Clothes

dress
服装 [fú zhuāng]

bow tie
領結

bowler hat
圓頂硬禮帽

helmet

kimono
和服

apron
围裙

turban
穆斯林头巾

toga
托加

sari
莎丽

miniskirt
迷你裙

button
鈕扣

fez
土耳其毯帽

clothes
衣服 [yī fu]

boot
靴子 [xuē zi]

coat
外套 [wài tào]

glove
手套 [shǒu tào]

hat
帽子 [mào zi]

ring
戒指 [jiè zhi]

shirt
衬衫 [chèn shān]

shoe
鞋 [xié]

skirt
裙子 [qún zi]

sock
短袜 [duǎn wà]

umbrella
雨伞 [yǔ sǎn]

spectacles
眼镜 [yǎn jìng]

tie
领带 [lǐng dài]

belt
腰带 [yāo dài]

blouse
女式衬衫

wallet
钱包 [qián bāo]

sandal
凉鞋 [liáng xié]

backpack
背包 [bēi bāo]

cap
帽子

suit
套装 [tào zhuāng]

dress
连衣裙 [lián yī qún]

brassiere
胸罩 [xiōng zhào]

jacket
夹克 [jiā kè]

swimsuit
泳衣 [yǒng yī]

scarf
围巾 [wéi jīn]

earring
耳环 [ěr huán]

bag
手提包 [shǒu tí bāo]

wristband
表带 [biǎo dài]

sunglasses
太阳镜 [tài yáng jìng]

suitcase
手提箱 [shǒu tí xiāng]

T-shirt
t恤

briefcase
公文包

bathrobe
浴衣

sweater
毛衣

clothing
衣服 [yī fu]

collar
衣领 [yī lǐng]

jewel
珠宝 [zhū bǎo]

cloth
纺织品 [fǎng zhī pǐn]

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.