Dicts.info 

Czech picture dictionary :: Geometry

Picture dictionary language:      Index > Geometry

angle
úhel

circle
kruh

decagon
desetiúhelník

point
tečka

ellipsoid
elipsoid

hyperbola
hyperbola

octahedron
osmistěn

parallel
rovnoběžný

pentagon
pětiúhelník

polygon
mnohoúhelník

rectangle
pravoúhelník

tetrahedron
čtyřstěn

torus
torus

triangle
trojúhelník

wedge
klín

ellipse
elipsa

epicycloid
epicykloida

square
čtverec

heptagon
sedmiúhelník

octagon
osmiúhelník

parabola
parabola

sphere
koule

trapezoid
lichoběžník

net
síť

curve
křivka

block
krychle

cone
kužel

cylinder
váleček

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.