Dicts.info 

Galician picture dictionary :: Science

Picture dictionary language:      Index > Science

production
produción

chemistry
química

technology
tecnoloxía

technology
enxeñaría

lab
laboratorio

evolution
evolución

equation
ecuación

book
libro

library
biblioteca

machine
máquina

net
rede

question
pregunta

liquid
líquido

astronomy
astronomía

mathematics
matemáticas

physics
física

atom
átomo

algorithm
algoritmo

matter
materia

robot
robot

cell
cela

mechanism
mecanismo

university
universidade

plasma
plasma

scientist
científico

ecology
ecoloxía

genetics
xenética

geology
xeoloxía

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.