Dicts.info 

Japanese Romaji picture dictionary :: Bird

Picture dictionary language:      Index > Bird

barn owl
menfukurou

bird
tori

domestic fowl
kakin

eagle
washi

duck
kamo

pigeon
hato

swan
shirotori

chicken
toriniku

parrot
oumu

turkey
shichimenchiyou

owl
fukurou

sparrow
suzume

goose
gachiyou

stork
kounotori

cock
ondori

woodpecker
kitsutsuki

ostrich
dachiyou

dove
hato

canary
kanaria

pheasant
kiji

hen
mendori

raven
watarigarasu

lark
hibari

partridge
yamauzura

quail
uzura

vulture
hagetaka

swallow
tsubame

blackbird
kuroutadori

falcon
hayabusa

hawk
taka

magpie
kasasagi

pelican
perikan

osprey
misago

golden eagle
inuwashi

bald eagle
hakutouwashi

hummingbird
hachidori

robin
komadori

redtail
akaonosuri

crane
tsuru

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.