Dicts.info 

Japanese Romaji picture dictionary :: Food

Picture dictionary language:      Index > Food

baguet
furansupan

sushi
sushi

spaghetti
supagetutei

soup
shiru

sausage
cho_dzume

sandwich
sandoituchi

salami
sarami

pretzel
puretutsueru

pie
pai

noodle
men

licorice
kanzou

catsup
kechiyatupu

kabob
kebabu

ham
hamu

dinner
banmeshi

cookie
bisuketuto

bread
pan

salad
sarada

rice
beikoku

yogurt
hakko_nyu_

egg
tamago

meal
shiyokuji

meat
shishi

salt
shio

butter
gyu_raku

drink
nomimono

fruit
kajitsu

sugar
tansuikabutsu

drink
nomu

sugar
satou

vegetable
yasai

pepper
koshiyou

pasta
pasuta

fries
furaidopoteto

food
shiyokumotsu

glass
kotupu

lunch
hiruge

breakfast
chiyoushiyoku

milk
giyuuniyuu

oil
abura

domestic fowl
kakin

honey
hachimitsu

lobster
ebi

mustard
karashi

jam
jiyamu

beef
giyuuniku

pork
tonniku

haddock
tara

seafood
giyokairui

chicken
toriniku

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.