Dicts.info 

Japanese Romaji picture dictionary :: Science

Picture dictionary language:      Index > Science

examination
shiken

issue
mondai

trouble
kurou

comparison
hikaku

production
seizou

chemistry
kagaku

technology
kagakugijiyutsu

technology
kougaku

lab
jitukenshitsu

evolution
hatuten

equation
houteishiki

book
shiyomotsu

instrument
kigu

library
zushiyokan

machine
kikai

net
mou

education
kuntou

question
shitsumon

table
omote

liquid
ekitai

astronomy
tenmongaku

mathematics
suugaku

physics
butsurigaku

atom
genshi

gas
kitai

university
daigaku

algorithm
arugorizumu

microscope
kenbikiyou

matter
butushitsu

robot
jidouningiyou

information
annai

cell
saihou

test
kensa

mechanism
karakuri

axis
jiku

university
daigaku

plasma
ketushiyou

superconductivity
chiyoudendou

chart
zuhiyou

scientist
kagakushiya

graph
gurafu

test tube
shikenkan

ecology
seitaigaku

genetics
idengaku

geology
chishitsugaku

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.