Dicts.info 

Latvian picture dictionary :: Physics

Picture dictionary language:      Index > Physics

gravity
gravitācija

cold
aukstums

light
gaisma

atom
atoms

magnet
magnēts

amplitude
amplitūda

quark
kvarki

adhesiveness
adhēzija

balance
līdzsvars

pulley
grieztuve

compass
kompass

crystal
kristāls

stream
straume

density
biezums

voltage
spriegums

electricity
elektrība

transistor
tranzistors

electronics
elektronika

pressure
spiediens

gas
gāze

impact
trieciens

space
kosmoss

laser
lāzers

level
līmeņrādis

liquid
šķidrums

microscope
mikroskops

mirror
spogulis

movement
daļa

wave
vilnis

physics
fizika

optics
optika

plasma
plazma

radiation
radioaktivitāte

reflection
atspulgs

resistor
rezistors

telescope
teleskops

sound
skaņa

spectrum
apjoms

value
vērtība

wavelength
viļņa garums

distance
atstatums

measurement
mērīšana

smoke
dūmi

steam
enerģija

thermometer
termometrs

battery
baterija

volume
apjoms

width
platums

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.