Dicts.info 

Latvian picture dictionary :: Science

Picture dictionary language:      Index > Science

examination
eksāmens

trouble
uzdevums

production
ražošana

chemistry
ķīmija

technology
tehnoloģija

technology
inženierija

lab
laboratorija

evolution
attīstība

equation
vienādojums

book
grāmata

instrument
instruments

library
bibliotēka

machine
aparāts

net
tīkls

question
jautājums

table
tabula

liquid
šķidrums

astronomy
astronomija

mathematics
matemātika

physics
fizika

atom
atoms

gas
gāze

university
universitāte

algorithm
algoritms

microscope
mikroskops

matter
matērija

robot
automāts

cell
šūna

test
analīze

mechanism
mehānisms

axis
ass

university
universitāte

plasma
plazma

superconductivity
supravadītspēja

chart
diagramma

scientist
zinātnieks

clone
klons

ecology
ekoloģija

genetics
ģenētika

geology
ģeoloģija

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.