Dicts.info 

Lithuanian picture dictionary :: Military

Picture dictionary language:      Index > Military

bunker
bunkeris

dynamite
dinamitas

war
karas

plane
lėktuvas

aircraft
lėktuvas

aircraft carrier
lėktuvnešis

airfield
aerodromas

pilot
pilotas

ammunition
amunicija

date
pasimatymas

weapon
ginklas

armor
šarvai

tank
tankas

army
armija

artillery
artilerija

fighter
naikintuvas

government
vyriausybė

backpack
kuprinė

barrel
vamzdis

battle
mūšis

bayonet
durtuvas

camp
stovyklavietė

sword
kardas

blockade
blokada

explosion
sprogimas

bomb
bomba

bullet
kulka

target
taikinys

disguise
kamufliažas

cannon
pabūklas

chaplain
kapelionas

helicopter
malunsparnis

diver
naras

fleet
laivynas

infantry
pėstininkas

formation
rikiuotė

general
generolas

grenade
granata

gun
šautuvas

pistol
pistoletas

helmet
šalmas

mortar
piesta

line
linija

missile
raketa

submarine
povandeninis laivas

prison
kalėjimas

rocket
raketa

rifle
šautuvas

secret
paslaptis

transport
transportas

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2024 Dicts.info.