Dicts.info 

Norwegian Nynorsk picture dictionary :: Physics

Picture dictionary language:      Index > Physics

gravity
gravitasjon

light
lys

atom
atom

magnet
magnet

amplitude
amplitude

quark
kvark

chemical
kjemikalie

compass
kompass

crystal
krystall

density
tettleik

voltage
elektrisk potensial

electricity
elektrisitet

transistor
transistor

electronics
elektronikk

pressure
trykk

laser
laser

microscope
mikroskop

mirror
spegel

physics
fysikk

optics
optikk

radiation
radioaktivitet

reflection
refleksjon

resistor
motstand

telescope
teleskop

sound
lyd

spectrum
spekter

wavelength
bølgjelengd

measurement
målingar

thermometer
termometer

volume
volum

height
høgde

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.