Dicts.info 

Polish picture dictionary :: Geometry

Picture dictionary language:      Index > Geometry

angle
kąt

circle
koło

decagon
dziesięciokąt foremny

point
kropka

ellipsoid
elipsoida

hyperbola
hiperbola

octahedron
ośmiościan foremny

parallel
równoległy

pentagon
pięciokąt

polygon
wielobok

rectangle
prostokąt

tetrahedron
czworościan

torus
torus

triangle
trójkąt

wedge
klin

ellipse
elipsa

epicycloid
epicykloida

square
kwadrat

heptagon
siedmiokąt foremny

octagon
ośmiobok

parabola
parabola

sphere
kula

trapezoid
trapez

net
sieć

curve
krzywa

block
sześcian

cone
stożek

cylinder
walec

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2022 Dicts.info.