Dicts.info 

Serbian picture dictionary :: Physics

Picture dictionary language:      Index > Physics

gravity
гравитација

light
светлост

atom
атом

magnet
магнет

amplitude
амплитуда

quark
кварк

pulley
чекрк

shape
oblik

center of mass
центар масе

chemical
хемијска супстанца

compass
компас

crystal
кристал

density
густина

voltage
електрични напон

electricity
електрицитет

transistor
транзистор

electronics
електроника

pressure
притисак

space
prostor

laser
ласер

level
либела

microscope
микроскоп

mirror
огледало

movement
pokret

physics
физика

optics
оптика

plasma
плазма

radiation
радиоактивност

resistor
отпорник

telescope
телескоп

sound
звук

spectrum
спектар

value
vrednost

wavelength
таласна дужина

measurement
мерење

thermometer
термометар

battery
батерија

volume
запремина

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.