Dicts.info 

Slovak picture dictionary :: Electronics

Picture dictionary language:      Index > Electronics

anode
anóda

cathode
katóda

circuit
obvod

voltage
napätie

switch
vypínať

fuse
poistka

loudspeaker
amplión

plug
zástrčka

net
sieť

pylon
stožiar

resistor
rezistor

socket
zásuvka

transformer
transformátor

transistor
tranzistor

electricity
elektrina

electronics
elektronika

spectrum
spektrum

wavelength
vlnová dĺžka

measurement
meranie

battery
batéria

amplitude
rozkmit

antenna
anténa

light bulb
žiarovka

integrated circuit
integrovaný obvod

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2024 Dicts.info.