Dicts.info 

Slovak picture dictionary :: Science

Picture dictionary language:      Index > Science

examination
skúška

issue
problém

trouble
ťažkosť

comparison
porovnanie

production
výroba

chemistry
chémia

technology
technológia

technology
inžinierstvo

lab
laboratórium

evolution
vývoj

equation
rovnica

book
kniha

instrument
nástroj

library
knižnica

machine
stroj

net
sieť

education
vzdelávanie

question
otázka

table
tabuľka

liquid
tekutina

astronomy
astronómia

mathematics
matematika

physics
fyzika

atom
atóm

gas
plyn

university
univerzita

algorithm
algoritmus

microscope
mikroskop

matter
hmota

robot
robot

information
informácia

cell
bunka

test
skúška

mechanism
mechanizmus

axis
os

university
univerzita

university
univerzita

plasma
plazma

superconductivity
supravodivosť

chart
tabuľka

scientist
vedec

graph
graf

ecology
ekológia

genetics
genetika

geology
geológia

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2024 Dicts.info.