Dicts.info 

Vietnamese picture dictionary :: Dog

Picture dictionary language:      Index > Dog

dachshund
chó chồn

dog
con chó

hybrid
vật lai giống

Great Dane
Great Dane

greyhound
loại chó đua

poodle
chó xù

pug
chó púc

Siberian husky
Chó husky

terrier
chó chuyên sục hang bụi

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.