Dicts.info 

Vietnamese picture dictionary :: Flower

Picture dictionary language:      Index > Flower

crocus
cây nghệ tây

daisy
hoa cúc dại

lotus
hoa sen

hyacinth
cây lan dạ hương

lavender
cây oải hương

bouquet
bó hoa

wreath
vòng hoa

peony
chi mẫu đơn

poppy
cây anh túc

chrysanthemum
cây hoa cúc

sunflower
hoa hướng dương

orchid
cây phong lan

begonia
cây thu hải đường

tulip
hoa tuy líp

primrose
cây hoa anh thảo

rose
hoa hồng

Convallaria
Linh lan

violet
cây hoa tím

daffodil
thủy tiên hoa vàng

flower
hoa

dandelion
cây bồ công anh

saffron
nghệ tây

lilac
cây tử đinh hương

rhododendron
cây đỗ quyên

hawthorn
cây táo gai

gardenia
dành dành

gladiolus
chi lay ơn

jasmine
chi nhài

forget-me-not
chi lưu ly

hibiscus
cây dâm bụt

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.