Dicts.info 

Vietnamese picture dictionary :: Reptile

Picture dictionary language:      Index > Reptile

anaconda
trăn anaconda

snake
con rắn

crocodile
cá sấu

tortoise
rùa cạn

lizard
con thằn lằn

alligator
cá sấu châu Mỹ

cobra
rắn mang bành

turtle
bộ rùa

reptile
loài bò sát

rattlesnake
rắn chuông

Komodo dragon
Rồng Komodo

iguana
con cự đà

boa
trăn Nam Mỹ

gecko
họ tắc kè

leatherback turtle
rùa da

hamadryad
rắn hổ mang chúa

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.