Dicts.info 

Tagalog picture dictionary :: Device

Picture dictionary language:      Index > Device

toaster
tustahan ng tinapay

sewing machine
makinang panahi

monitor
monitor

facsimile
makinang wangisan

windmill
mulino

pulley
kalo

television
telebisyon

camera
kamera

camera
kamera

cellular phone
cellphone

clock
orasan

gear
enggranahe

computer
kompyuter

scanner
iskaner

drill
barena

elevator
makinang pantaas

engine
motor

fan
bentilador

refrigerator
palamigan

instrument
instrumento

iron
plantsa

keyboard
tipaan

loudspeaker
laudspiker

machine
makina

tape
mabalaning sintas

magnet
batobalani

oven
hurno

padlock
kandado

telephone
tel├ępono

television
telebisyon

transformer
transpormador

watch
relos

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.