Dicts.info 

Vietnamese picture dictionary :: Bird

Picture dictionary language:      Index > Bird

barn owl
cú lợn

bird
con chim

domestic fowl
thịt gia cầm

eagle
đại bàng

duck
con vịt

pigeon
chim bồ câu

swan
con thiên nga

chicken

parrot
con vẹt

turkey
gà tây

owl
con cú

sparrow
chim sẻ

goose
ngỗng

stork
con cò

cock
gà trống

woodpecker
chim gõ kiến

ostrich
đà điều châu Phi

dove
bồ câu

canary
chim hoàng yến

pheasant
chim trĩ

hen
gà mái

raven
con quạ

lark
chim sơn ca

quail
chim cút

vulture
kền kền

swallow
chim nhạn

blackbird
chim két

falcon
chim ưng

hawk
diều hâu

starling
họ sáo

magpie
chim ác là

pelican
chim bồ nông

wren
họ hồng tước

hummingbird
họ chim ruồi

robin
chim cổ đỏ

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.