Dicts.info 

Vietnamese picture dictionary :: Geometry

Picture dictionary language:      Index > Geometry

angle
góc

circle
hình tròn

decagon
thập giác

point
chấm nhỏ

ellipsoid
ellipsoid

hyperbola
hyperbol

parallel
song song

polygon
hình đa giác

rectangle
hình chữ nhật

triangle
tam giác

wedge
cái nệm

ellipse
elip

square
hình vuông

octagon
hình bát giác

parabola
parabol

sphere
hình cầu

trapezoid
hình thang

net
mạng lưới

curve
đường cong

block
hình khối

cone
vật hình nón

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.