Dicts.info 

Vietnamese picture dictionary :: Insect

Picture dictionary language:      Index > Insect

beetle
bọ cánh cứng

ladybug
con bọ rùa

louse
rận

flea
bọ chét

mosquito
con muỗi

termite
con mối

ant
con kiến

grasshopper
phân bộ châu chấu

bug
con bọ

cicada
con ve sầu

moth
mọt vải

butterfly
con bướm

bee
con ong

hornet
ong bắp cày

earwig
con sâu tai

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.