Dutch pronunciation

[de] Wereldgezondheidsorganisatie , [de] WHO