Dutch pronunciation

[de] Wereldhandelsorganisatie , [de] WTO