Dutch pronunciation

Stekelvarkens van de Oude Wereld