Chinese to Czech<br/> Dictionary of Astronomy

Chinese to Czech
Dictionary of Astronomy

Chinese to Czech<br/> Dictionary of Astronomy

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


H
halo   halo
中子星 [zhōng zǐ xīng]   neutronová hvězda
中间层 [zhōng jiān céng]   mezosféra
乘务人员   posádka ; mužstvo
假设 [jiǎ shè]   předpoklad ; hypotéza
光束   paprsek
光球   fotosféra
光谱 [guāng pǔ]   spektrum
光谱学 [guāng pǔ xué]   spektroskopie ; spektrometrie
光速   rychlost světla
克莱德·汤博   Clyde Tombaugh
六分仪   sextant
冥王星 [Míng wáng xīng]   Pluto
冬天 [dōng tiān]   zima
冰河時期   doba ledová
冷的   studený
出发   odchod ; odjezd ; odlet
分 [fèn]   minuta
加速   urychlení ; akcelerace ; zrychlení
勘探 [kān tàn]   průzkum
化石燃料 [huà shí rán liào]   fosilní palivo
北极星 [běi jí xīng]   polárka ; severka
区域   zóna
半径 [bàn jìng]   poloměr ; rádius
半球 [bàn qiú]   polokoule
卫星 [wèi xīng]   satelit ; družice
双子星   dvojhvězda
反常   odchylka ; anomálie
反照率 [fǎn zhào lǜ]   schopnost odrážet záření
反物質   antihmota
发光度   svítivost
发现 [fā xiàn]   objev ; objevení
变数 [biàn shù]   proměnná
各向同性 [gè xiàng tóng xìng]   izotropie
  spojka
土星 [Tǔ xīng]   Saturn
在野党   opozice ; odpor
地图 [dì tú]   mapa
地平线 [dì píng xiàn]   horizont ; obzor
地球 [dì qiú]   Země
地球外 (diqiuwai)   mimozemšťan
地磁偏角   magnetická deklinace
坐标   souřadnice
夏天 [xià tiān]   léto
外层空间   vesmír
大气 [dà qì]   atmosféra
大量 [dà liàng]   množství
天 [tiān]   den
天体力学 [tiān tǐ lì xué]   nebeská mechanika
天体测量学   astrometrie
天体物理学 [tiān tǐ wù lǐ xué]   astrofyzika
天体生物学   astrobiologie
天底   nadir
天文学   astronomie
天文学家   astronom
天气 [tiān qì]   počasí
天王星 [Tiān wáng xīng]   Uran
天球   nebe ; obloha ; nebesa
天球赤道   nebeský rovník
天秤動   librace
天空 [tiān kōng]   obloha
天空实验室计划   Skylab
天象儀   planetárium
天顶   zenit
太阳 [tài yáng]   slunce
太阳系 [tài yáng xì]   sluneční soustava
太阳能 [tài yáng néng]   sluneční energie
太阳风 [tài yáng fēng]   sluneční vítr
太阳黑子 [tài yáng hēi zǐ]   sluneční skvrna
太陽圈   heliosféra
奥尔特云 [ào tè ěr yún]   Oortův oblak
威廉·赖希   Wilhelm Reich
威廉·赫歇尔   William Herschel
子午线 [zǐ wǔ xiàn]   poledník ; zeměpisná délka
季节 [jì jié]   roční období ; sezóna ; sezona
宇宙 [yǔ zhòu]   vesmír ; kosmos
宇宙光   kosmické záření
宇宙大爆炸 [yǔ zhòu dà bào zhà]   velký třesk
宇宙学   kosmologie ; kosmogonie
宇航员   astronaut ; kosmonaut
室女宮   Panna
密度   hustota
寒冷   chlad ; zima
对流层 [duì liú céng]   troposféra
导航 [dǎo háng]   pilotování ; řízení ; navigace
射电天文学   radioastronomie
小时 [xiǎo shí]   hodina
小行星 [xiǎo xíng xīng]   asteroid
小行星带 [xiǎo xíng xīng dài]   hlavní pás
尤里·加加林   Jurij Gagarin
常数   konstanta
平流层 [píng liú céng]   stratosféra
年 [nián]   rok
弯曲 [wān qū]   křivka
彗星 [huì xīng]   kometa
恒星时   hvězdný čas
折射望远镜   refraktor
探针   sonda
放射線療法   ozařování ; radioterapie
散逸层   exosféra
数量级   řádová velikost
新星 [xīn xīng]   nova
新月   nov
方位角 [fāng wèi jiǎo]   azimut
方面   aspekt
旅游 [lǚ yóu]   jízda ; cesta
日冕   koróna ; korona
日出 [rì chū]   východ slunce
日落   západ slunce
日蚀 [rì shì]   zatmění
日食 [rì shí]   zatmění slunce
时区 [shí qū]   časové pásmo
时间 [shí jiān]   čas
昏迷   kóma ; koma
星 [xīng]   hvězda
星云   mlhovina
星座 [xīng zuò]   souhvězdí
星期 [xīng qī]   týden
星盘   astroláb
星际物质   mezihvězdné prostředí
春天 [chūn tiān]   jaro
昼夜平分点   rovnodennost
暗物质 [àn wù zhì]   temná hmota
曲率 [qū lǜ]   zakřivení ; ohyb
月 [yuè]   měsíc
月亮 [yuè liang]   měsíc
月食 [yuè shí]   zatmění měsíce
望远镜   teleskop
木星 [Mù xīng]   Jupiter
本初子午线   základní poledník
极光   polární záře
标准大气压   ovzduší
椭圆形 [tuǒ yuán xíng]   elipsa ; ovál
气体巨星   Plynný obr
气候   podnebí ; klima
氘 [dāo]   těžký vodík ; deuterium
氢 [qīng]   vodík ; H
水星 [shuǐ xīng]   Merkur
波长   vlnová délka
流星体 [liú xīng tǐ]   meteoroid
流星雨 [liú xīng yǔ]   meteorický roj
海洋 [hǎi yáng]   oceán
海王星 [Hǎi wáng xīng]   Neptun
温室效应 [wēn shì xiào yìng]   skleníkový efekt
温度   teplota
满月 [mǎn yuè]   úplněk
潮汐 [cháo xī]   odliv ; příliv ; slapy ; příliv a odliv
火山   sopka
火星 [Huǒ xīng]   Mars
火箭 [huǒ jiàn]   raketa
火箭发动机   raketový motor
热层 [rè céng]   termosféra
热带 [rè dài]   obratník
热气   žár ; horko ; vysoká teplota
爆炸 [bào zhà]   exploze ; výbuch ; detonace
現象   jev ; úkaz ; fenomén
球体   koule
瓦莲京娜·捷列什科娃   Valentina Těreškovová
电离层 [diàn lí céng]   ionosféra
白矮星 [bái ǎi xīng]   bílý trpaslík
碰撞   kolize ; srážka
碳 [tàn]   uhlík
磁层   magnetosféra
离开正路   odchylka ; úchylka ; deviace
秋天 [qiū tiān]   podzim
科学家 [kē xué jiā]   vědec
科学的   vědecký
秒 [miǎo]   vteřina ; sekunda
秒差距 [miǎo chā jù]   parsek
空间 [kōng jiān]   vesmír
空间探测器   kosmická sonda
突发   erupce ; výbuch
章動   nutace
簇 [cù]   svazek ; shluk
类地行星 [lèi dì xíng xīng]   terestrická planeta
类星体 [lèi xīng tǐ]   kvasar
紅移   rudý posuv
红矮星   červený trpaslík
纬线   rovnoběžka
纬线 [wěi xiàn]   zeměpisná šířka
经纬仪   teodolit
绝对星等   absolutní hvězdná velikost
罗伯特·威尔逊   Robert Woodrow Wilson
聖艾爾摩之火   eliášův oheň
脉冲星 [mài chōng xīng]   pulzar ; pulsar
自转   otáčení ; otočení ; rotace
臭氧 [chòu yǎng]   ozón ; ozon
臭氧层   ozonosféra
至點   slunovrat
航天   kosmický let
航天飞机   space shuttle
航空电子   avionika
色球   chromosféra
范围   dosah ; rámec
薄暮   setmění ; soumrak
虫洞 [chóng dòng]   červí díra
螺旋星系   spirální galaxie
蟹状星云   Krabí mlhovina
行星   planeta
行星状星云   planetární mlhovina
视差   parallax
角度   míra
質子   proton
质量 [zhì liàng]   hmota ; masa
赤纬   deklinace
赤经 [chì jīng]   rektascenze
超巨星   veleobr
超新星 [chāo xīn xīng]   supernova
距离 [jù lí]   vzdálenost
车辆   vozidlo
轨道 [guǐ dào]   oběžná dráha
辐射   radiace ; vyzařování ; záření
运输   dopravovat
进入 [jìn rù]   vstup
速度 [sù dù]   rychlost
遥远 [yáo yuǎn]   odlehlý ; vzdálený
重力   gravitace ; přitažlivost
重力 [zhòng lì]   váha
重量   váha
金星   Venuše
金牛座   Býk
银河系 [yín hé xì]   galaxie
闰年 [rùn nián]   přestupný rok
阳光   sluneční světlo
阿波罗计划 [Ā bō luó jì huà]   Program Apollo
  meteor
陨星 [yǔn xīng]   meteorit
雙子宮   Blíženci
離心力   odstředivá síla
類球面   sféroid
飞行 [fēi xíng]   létání ; let
高速氣流   tryskové proudění
黄道 [huáng dào]   ekliptika
黄道带   zvěrokruh ; zvířetník
黎明   úsvit ; svítání
黑洞   černá díra


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.