Chinese to Czech<br/> Dictionary of Insurance

Chinese to Czech
Dictionary of Insurance

 Chinese to Czech<br/> Dictionary of Insurance

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

不動產   nemovitost
人类 [rén lèi]   člověk ; jedinec ; osoba
付款 [fù kuǎn]   platba
价值 [jià zhí]   cena ; hodnota
价值 [jià zhí]   hodnota ; cena
公司 [gōng sī]   podnik ; firma
公司 [gōng sī]   firma
利润 [lì rùn]   výtěžek ; profit ; zisk
医院 [yī yuàn]   nemocnice ; ošetřovna
协议 [xié yì]   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
危险   nebezpečí ; riziko
合同 [hé tong]   smlouva ; kontrakt
委员会 [wěi yuán huì]   komise ; výbor
威胁 [wēi xié]   hrozba
市场 [shì chǎng]   trh
年 [nián]   rok
投资者   investor
无力偿付   nesolventnost ; insolvence ; platební neschopnost
日期 [rì qī]   datum
条约 [tiáo yuē]   smlouva ; pakt
灾难   katastrofa ; neštěstí ; tragédie ; pohroma
猜测 [cāi cè]   dohad ; odhad
现金   hotové peníze
盈利 [yíng lì]   výtěžek ; zisk
虚构角色   postava ; osoba
财产 [cái chǎn]   majetek ; vlastnictví
责任 [zé rèn]   povinnost ; závazek
费用 [fèi yòng]   poplatek
资产负债表 [zī chǎn fù zhài biǎo]   rozvaha
赌注   sázka
限度 [xiàn dù]   limit ; hranice ; mez
频率 [pín lǜ]   kmitočet ; frekvence


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.