Chinese to Czech<br/> Dictionary of Law

Chinese to Czech
Dictionary of Law

 Chinese to Czech<br/> Dictionary of Law

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

上诉   odvolání
不公平的   nespravedlivý ; nečestný
不在场证明   alibi
不平   nespravedlnost
丑闻 [chǒu wén]   pomluvy
专业人员   profesionál ; odborník
专利 [zhuān lì]   patent
专家 [zhuān jiā]   expert
事实 [shì shí]   fakt
付款 [fù kuǎn]   platba
代价 [dài jià]   cena
代理人   agent
价值 [jià zhí]   cena ; hodnota
价值 [jià zhí]   hodnota ; cena
价格 [jià gé]   cena
价格 [jià gé]   cena
传票   obsílka
伦理学 [lún lǐ xué]   etika
伪证 [wěi zhèng]   křivá přísaha
佔有   vlastnictví
供应 [gōng yìng]   zásobování ; dodávání
保护   ochrana
保证金 [bǎo zhèng jīn]   kauce
借口 [jiè kǒu]   omluva
债务 [zhài wù]   dluh
偷窃 [tōu qiè]   krádež
偽造文書   padělání
免疫系統   imunitní systém
公司 [gōng sī]   podnik ; firma
公正 [gōng zhèng]   spravedlnost
公民投票 [gōng mín tóu piào]   referendum
共犯 [gòng fàn]   spolupachatel ; spoluviník ; komplic
冗長辯論   filibustering
凶手   vrah
凶手 (xiōng shǒu)   vrah
出租   pronajmout
副本 [fù běn]   kopie ; opis
勒索 [lè suǒ]   vydírání
协议 [xié yì]   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
原理 [yuán lǐ]   princip
司法权 [sī fǎ quán]   jurisdikce
合作关系   partnerství
合同 [hé tong]   smlouva ; kontrakt
否决 [fǒu jué]   veto
商标 [shāng biāo]   značka
声明   zřeknutí se ; odmítnutí ; odvolání
复制 [fù zhì]   opis
官方的   oficiální
定比定律   zákon stálých poměrů slučovacích
审问 [shěn wèn]   vyslýchat ; vyšetřovat
客户 [kè hù]   zákazník ; klient ; odběratel
属性   vlastnost
属性 [shǔ xìng]   vlastnost ; atribut
废除   zrušit
引渡   vydání
强奸 [qiáng jiān]   znásilnění
忏悔   zpověď
怀疑 [huái yí]   pochybnost ; nejistota ; pochyba
惩罚 [chéng fá]   trest
惩罚 [chéng fá]   pokutovat ; penalizovat ; potrestat
意志 [yì zhì]   vůle
房客 [fáng kè]   nájemník ; nájemce ; pachtýř
所有权 [suǒ yǒu quán]   držení ; vlastnictví
所有者 [suǒ yǒu zhě]   majitel ; vlastník
抢劫   loupež
抵押 [dǐ yā]   hypotéka
挑战 [tiǎo zhàn]   vyzvání ; výzva
收养 [shōu yǎng]   adoptování ; adopce
故意破坏   chuligánství ; vandalismus
文档   dokument ; listina ; doklad
有罪 [yǒu zuì]   vina
服务案例   případ
杀人 [shā rén]   vražda ; zabití
条约 [tiáo yuē]   smlouva ; pakt
标题   název
檢察官   prokurátor
氏族 [shì zú]   příbuzní ; klan ; rod
法学   jurisprudence ; právnictví ; právní věda
法律 [fǎ lǜ]   zákon
法律的   legální ; zákonný
法规   ustanovení
法院 [fǎ yuàn]   soud
泡利不相容原理   Pauliho vylučovací princip
版权   autorské právo ; copyright
特征   vlastnost
犯罪 [fàn zuì]   trestný čin ; zločin ; trestná činnost
监护人 [jiān hù rén]   opatrovník ; správce
监狱 [jiān yù]   vězení
相对性原理   obecný princip relativity
真相   pravdivost
破产   bankrot ; úpadek ; krach
禁止   zakázat ; zakazovat
离婚 [lí hūn]   rozvod
私人的   soukromý
科 [kē]   čeleď
立法 [lì fǎ]   legislativa ; zákonodárství
綁票   únos
约定 [yuē dìng]   dohoda
纵火   žhářství
结果 [jié guǒ]   následek ; důsledek ; konsekvence ; výsledek ; účinek ; efekt
结论 [jié lùn]   závěr ; rozhodnutí ; úsudek ; usnesení
统治   vládnout
继承人 [jì chéng rén]   dědic
罚金 [fá jīn]   pokuta
罪犯 [zuì fàn]   zločinec
背叛   zrada
腐败 [fǔ bài]   korupce ; podplácení
自治 [zì zhì]   územní samospráva ; autonomie
自由 [zì yóu]   volnost ; svoboda
自由 [zì yóu]   svoboda
行动   čin ; skutek
补救   náprava
被告 [bèi gào]   obžalovaný
裁决   rozhodnutí ; rozsudek
裁判 [cái pàn]   soudce
誓言 [shì yán]   přísaha
誤殺   zabití
證據   důkaz
警方 [jǐng fāng]   policie
论据 [lùn jù]   argument
证人 [zhèng rén]   svědek
证据   důkaz
证明   dokazovat ; prokázat ; dokázat
证词 [zhèng cí]   svědectví
诉讼 [sù sòng]   kauza ; proces
试用   podmíněné propuštění na svobodu ; podmíněný trest ; zkušební lhůta
话语 [huà yǔ]   mluva ; řeč
语言 [yǔ yán]   jazyk ; řeč
请愿   petice
诽谤 [fěi bàng]   pomlouvat ; hanobit ; pomluvit
诽谤 [fěi bàng]   pomluva
诽谤 [fěi bàng]   pomluva ; nactiutrhání
谋杀   vražda
谬误 [miù wù]   nepravda ; lež
賣淫   prostituce
贍養費   výživné ; alimenty
财产 [cái chǎn]   majetek ; statek
财产 [cái chǎn]   majetek ; vlastnictví
责备   vina
质保书 [zhì bǎo shū]   záruka
贷款 [dài kuǎn]   půjčka ; úvěr
费用 [fèi yòng]   poplatek
贿赂   podplácení ; uplácení ; korupce
赔偿金   náhrada škody ; odškodnění
走私 [zǒu sī]   pašeráctví ; pašování
转移 (zhuǎnyí)   dopravit ; přenést ; přemístit ; transferovat
轻罪   trestný čin ; přestupek ; přečin
轻视 [qīng shì]   opovržení
过错   vina
违犯   porušit
遗产   dědictví
遗嘱 [yí zhǔ]   poslední vůle ; závěť
遗赠 [yí zèng]   odkázat
防守者   ochránce ; obránce ; strážce
陪审团 [péi shěn tuán]   porota
顾客 [gù kè]   klient
验证   potvrzení ; validace
骗局 [piàn jú]   podvod
高利贷   lichvářství ; lichva


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.