Chinese to Italian<br/> Dictionary of Mechanical Engineering

Chinese to Italian
Dictionary of Mechanical Engineering

 Chinese to Italian<br/> Dictionary of Mechanical Engineering

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

*公斤??   chilogrammo
*扫把,耙??   rastrello
*螺丝刀??   cacciavite
*锯??   sega
丁烷 [dīng wán]   butano
三角形 [sān jiǎo xíng]   triangolo
丙烷 [bǐng wán]   propano
丝状物   filamento
乙炔   acetilene
乳剂 [rǔ jì]   emulsione
交换机 [jiāo huàn jī]   interruttore
产品 [chǎn pǐn]   prodotto
伏特   volt
传感器   sensore
体积   volume
保险丝 [bǎo xiǎn sī]   fusibile
修理   riparare
偏差 [piān chā]   deviazione
  grammo
关节 [guān jié]   articolazione
准确的   esatto
凸缘   flangia
凿子   cesello
分数   frazione
  tagliare
剛玉   corindone
剪刀 [jiǎn dāo]   forbici
力 [lì]   forza
加仑   gallone
动力学   dinamica
包 [bāo]   collo
区域 [qū yù]   area
半径 [bàn jìng]   raggio
压力 [yā lì]   pressione
原料 [yuán liào]   materiale
发动机 [fā dòng jī]   motore
发动机 [fā dòng jī]   motore
口徑   calibro
合金 [hé jīn]   lega
图表 [tú biǎo]   diagramma
圆形 [yuán xíng]   cerchio
多边形 [duō biān xíng]   poligono
大小 [dà xiǎo]   dimensioni
大桶   tino
子弹   cartuccia
安全   sicurezza
安培 [ān péi]   ampere
容器   container
宽度   larghezza
工具 [gōng jù]   attrezzo
工具 [gōng jù]   strumento
差别 [chā bié]   differenza
带子   striscia
常数   costante
平均 [píng jūn]   media
平均数 [píng jūn shù]   mezzo
库仑 [Kù lún]   coulomb
弧度 [hú dù]   radiante
弯曲   piegarsi
張力   tensione
弹簧 [tán huáng]   molla
手套 [shǒu tào]   guanto
手推车   carriola
扳手   chiave
  tirare
拱形 [gǒng xíng]   arco
持续时间   durata
振动   vibrazione
振幅 [zhèn fú]   ampiezza
插头   spina
摩擦   frizione
  ascia
方程式 [fāng chéng shì]   equazione
曲率 [qū lǜ]   curvatura
有研磨作用的   abrasivo
木头 [mù tou]   legno
木材 [mù cái]   legno
木板 [mù bǎn]   asse
木钉   paletto
机器 [jī qì]   macchina
板 [pàn]   tabellone
柄 [bǐng]   manico
染料 [rǎn liào]   tinta
标准   regola
标尺   regolo
桌子 [zhuō zi]   tavolo
档案   lima
桶 [tǒng]   secchio
梯子   scala
棍子   bacchetta
槽 [cáo]   solco
橡胶 [xiàng jiāo]   gomma
正方形 [zhèng fāng xíng]   quadrato
歪曲   contorcere
比例 [bǐ lì]   proporzione
氧 [yǎng]   ossigeno
氩 [yà]   argo
水力学   idraulica
水桶 [shǔi tǒng]   barile
水泥 [shuǐ ní]   cemento
水準管   livella
水蒸气   vapore acqueo
汽油 [qì yóu]   benzina
沉重   pesante
油 [yóu]   olio
油脂 [yóu zhī]   grasso
法拉 [Fǎ lā]   farad
泵 [bèng]   pompa
活塞   pistone
流体   fluido
浆糊 [jiàng hú]   colla
测试 [cè shì]   prova
海拔   altitudine
涡轮发动机   turbina
液体 [yè tǐ]   liquido
混凝土 [hùn níng tǔ]   cemento
温度   temperatura
温度 [wēn dù]   grado
溫度計   termometro
滑轮组   puleggia
滚筒   rullo
点 [diǎn]   punto
烃 [tīng]   idrocarburo
  entalpia
焦炭   coke
焦耳   joule
煞車   freno
煤气   gas
煤气   gas
  palla
球体   sfera
生产 [shēng chǎn]   produzione
电极 [diàn jí]   elettrodo
电池 [diàn chí]   pila
直径   diametro
矢量 [shǐ liàng]   vettore
砂纸   carta vetrata
砖 [zhuān]   mattone
硅树脂   silicone
硬度   durezza
碎片   scheggia
碎片 [suì piàn]   frammento
  alcali
磨光   lucidare
离合器 [lí hé qì]   frizione
程度 [chéng dù]   livello
等级   grado
管子 [guǎn zi]   tubo
管道   conduttura
簇 [cù]   gruppo
  gabbia
  metro
粘合剂 [nián hé jì]   adesivo
系统 [xì tǒng]   sistema
纤维 [xiān wéi]   fibra
纺织品 [fǎng zhī pǐn]   panno
线 [xiàn]   filo
线条 [xiàn tiáo]   linea
绳子 [shéng zi]   corda
缺点 [quē diǎn]   mancanza
老虎钳   morsa
联系   contatto
聚乙烯 [jù yǐ xī]   politene
肥粒鐵   ferrite
胶合板 [jiāo hé bǎn]   compensato
胶水 [jiāo shuǐ]   colla
能量 [néng liàng]   energia
腐蚀   corrosione
膏 [gāo]   pasta
英寸   pollice
草稿 [cǎo gǎo]   schizzo
蒸汽 [zhēng qì]   vapore
蓄电池 [xù diàn chí]   accumulatore
螺 栓   vite
螺母 [luó mǔ]   dado
衡量   misurare
表面 [biǎo miàn]   superficie
角 [jué]   angolo
设备   congegno
设备 [shè bèi]   attrezzatura
负荷 [fù hè]   carico
质量 [zhì liàng]   massa
起重机 [qǐ zhòng jī]   gru
车床   tornio
车间 [chē jiān]   officina
转换   trasformare
轮子 [lún zi]   ruota
  asse
轴承   cuscinetto
轻的   leggero
边缘 [biān yuán]   contorno
过滤器   filtro
速度 [sù dù]   velocità
部分   parte
酒精 [jiǔ jīng]   alcol
酸 [suān]   acido
醋酸盐   acetato
重力 [zhòng lì]   peso
量角器   goniometro
金属 [jīn shǔ]   metallo
金属丝   filo
金属薄片   foglio
  lingotto
钉 [dīng]   chiodo
钢 [gāng]   acciaio
钩 [gōu]   gancio
  tenaglia
  pinze
钻石 [zuàn shí]   diamante
铁 [tiě]   ferro
铁砧   incudine
铁铲   pala
铅 [qiān]   piombo
铆钉   rivetto
铜 [tóng]   rame
铝 [lǚ]   alluminio
铬 [gè]   cromo
铸铁   ghisa
链条 [liàn tiáo]   catena
锄头   zappa
锈 [xiù]   ruggine
锌 [xīn]   zinco
锡 [xī]   stagno
锤子 [chuí zi]   martelletto
镁 [měi]   magnesio
镍 [niè]   nichel
长度   lunghezza
长方形 [cháng fāng xíng]   rettangolo
  valvola
阻抗   impedenza
陀螺 [tuó luó]   giroscopio
限度 [xiàn dù]   limite
電位勢   voltaggio
電動勢   forza elettromotrice
電學   elettricità
青铜   bronzo
静力学 [jìng lì xué]   statica
  fodero
频率 [pín lǜ]   frequenza
颜料 [yán liào]   pittura
颜色 [yán sè]   colore
飛輪   volano
餐刀   coltello
高度   altezza
鸟羽   pignone
黄铜 [huáng tóng]   ottone
齿轮 [chǐ lún]   ingranaggio


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.