Czech to Chinese<br/> Dictionary of Finance

Czech to Chinese
Dictionary of Finance

 Czech to Chinese<br/> Dictionary of Finance

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
agent   代理人
agentura   代理
akcie   股份 [gǔ fèn]
akcionář   股东 [gǔ dōng]
akreditiv   信用证
aktiva   资产
anulovat   取消 [qǔ xiāo]
aritmetický průměr   算术平均数
auditor   审计
autorizace   权力 [quán lì] ; 权威 [quán wēi]

B
banka   银行 [yín háng]
bankomat   自动柜员机
bankovka   纸币 [zhǐ bì]
bod   点 [diǎn]
bohatý   富的 ; 富裕的
býk   公牛 [gōng niú]
čas   时间 [shí jiān]

C
chyba   错误 [cuò wù]
cíl   目的地 [mù dì dì]
čistý   净

D
daň z přidané hodnoty   增值税
debetní karta   借记卡
depozitář   存款
devalvace   貶值
devizový kurz   汇率 [huì lǜ]
díl   部分
diskontní sazba   折現率
distribuce   分配 [fēn pèi]
dividenda   股息 [gǔ xī]
dlouhý   长 (cháng)
dlouhý   长(时间)的 [cháng (shí jiān) de]
dluh   债务 [zhài wù]
dlužník   债务人 [zhài wù rén]
dobrá pověst   商誉
dosah   范围

E
emise   发射
euro   欧元 [Ōu yuán]
eurodolar   欧洲美元

F
frank   法郎 [fǎ láng]

H
hotové peníze   現金
hotové peníze   现金
hypotéka   抵押 [dǐ yā]

I
inflace   通货膨胀 [tōng huò péng zhàng]
instrukce   指令 [zhǐ lìng]
Internet   互联网
inventář   库存 [kù cún]
investice   投资 [tóu zī]

J
jednotka   单位
jednotka   计量单位 [jì liàng dān wèi]

K
kalkulovat   计算 [jì suàn]
karát   克拉 [kè lā]
kartel   垄断组织
kategorie   种类 [zhǒng lèi]
kombinování   組合
komise   委员会 [wěi yuán huì]
konsorcium   企业联合
korelace   相关系数
kurz   课程 [kè chéng]
kus   部分

L
laciný   便宜
likvidace   清盤
likvidita   流动性
limit   限度 [xiàn dù]
lokální   当地的

M
makléř   经纪人
medvěd   熊 [xióng]
měna   货币 [huò bì]
množství   大量 [dà liàng]
multiplikátor   倍增器

N
nabídka   答应提供
nabídka   出价 [chū jià]
nahromadit   收集
nákladní list   提单
nařídit   吩咐
nařízení   法令 [fǎ lìng]
následek   结果 [jié guǒ]
nebezpečí   危险
New York Stock Exchange   纽约证券交易所 [Niǔ yuē Zhèng quàn Jiāo yì suǒ]
normální rozdělení   正态分布

O
obchodník   操盘手
objednávka   定购
obligace   债券 [zhài quàn]
odpis   折旧
omezit   约束
opatrovník   监护人 [jiān hù rén]
opce   选项
opozice   在野党
organizace   次序 [cì xù]

P
parita   奇偶校验位
peněžní trh   货币市场
platební bilance   国际收支
pochybnost   怀疑 [huái yí] ; 不确定 [bù què dìng]
podílník   项目负责人
podlaha   地板 [dì bǎn]
pojištění   保险 [bǎo xiǎn]
potlačovat   抑制
potřebovat   要求
potvrzení   验证
požádat   问 (wèn) ; 询问 (xúnwèn)
poznámka   注释 [zhù shì] ; 备注 [bèi zhù]
přehodnocení   重估 [chóng gū]
překážka   障碍 [zhàng ài]
přerušit   中断
příjem   毛收入 [máo shōu rù]
příkaz   命令 [mìng lìng]
produkce   生产
protiklad   逆
pružnost   弹性

R
rabat   折扣 [zhé kòu]
ratifikace   批准 [pī zhǔn]
rejstřík   索引 [suǒ yǐn]
replika   副本
reprodukce   复制
rezervovat   预订 [yù dìng]
riskovat   赌博
rizikový kapitál   风险投资
rozdíl   差别 [chā bié] ; 不同 [bù tóng]
rozkaz   命令 [mìng lìng]
rozptýlení   光的色散
rozšiřování   扩散
rozvaha   资产负债表 [zī chǎn fù zhài biǎo]

S
samostatnost   独立
sázka   赌注
sbírka   收集 [shōu jí]
šek   支票 [zhī piào]
síť   网 [wǎng]
sjednocení   熔合 [róng hé]
smazat   删除
směnečná arbitráž   套利 [tào lì]
směnka   汇票
sociální třída   社会阶层
specialista   专家
společnost   俱乐部 [jù lè bù]
spolupráce   合作 [hé zuò]
stagflace   停滞性通货膨胀
standardní odchylka   标准偏差
střední hodnota   平均数 [píng jūn shù]

T
tečka   点 [diǎn] ; 圆点 [yuán diǎn]
telefonovat   打电话
termínovaný vklad   定期存款
titulek   标题 [biāo tí]
trh   市场 [shì chǎng]
třídit   整理
trvání   持续时间

U
událost   事件
úkol   任务
úřad   局
úrok   利息 [lì xī]

V
věřitel   债权人 [zhài quán rén]
vkladní knížka   存摺
vlastní směnka   本票
volba   选择
vyhodnocení   评价,估价
výměnný obchod   以物易物
výroba   生产 [shēng chǎn]
výtěžek   利润 [lì rùn]

Z
zájem   兴趣 [xìng qu]
zajištění   再保險
základna   基础
záměr   目标 [mù biāo]
zeptat   问 (wèn) ; 询问 (xúnwèn)
životní pojištění   人壽保險
znamenat   意味着 [yì wèi zhe]


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.