Czech to Chinese<br/> Dictionary of Law

Czech to Chinese
Dictionary of Law

 Czech to Chinese<br/> Dictionary of Law

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
adoptování   收养 [shōu yǎng]
agent   代理人
alibi   不在场证明
argument   论据 [lùn jù]
autorské právo   版权

B
bankrot   破产
čeleď   科 [kē]

C
cena   代价 [dài jià]
cena   价格 [jià gé]
cena   价格 [jià gé]
cena   价值 [jià zhí]
chuligánství   故意破坏
čin   行动

D
dědic   继承人 [jì chéng rén]
dědictví   遗产
dluh   债务 [zhài wù]
dohoda   约定 [yuē dìng]
dokazovat   证明
dokument   文档
dopravit   转移 (zhuǎnyí)
držení   所有权 [suǒ yǒu quán]
důkaz   证据
důkaz   證據

E
etika   伦理学 [lún lǐ xué]
expert   专家 [zhuān jiā]

F
fakt   事实 [shì shí]
filibustering   冗長辯論

H
hodnota   价值 [jià zhí]
hypotéka   抵押 [dǐ yā]

I
imunitní systém   免疫系統

J
jazyk   语言 [yǔ yán]
jurisdikce   司法权 [sī fǎ quán]
jurisprudence   法学

K
kauce   保证金 [bǎo zhèng jīn]
kauza   诉讼 [sù sòng]
klient   顾客 [gù kè]
kontrakt   协议 [xié yì]
kopie   副本 [fù běn] ; 备份 [bèi fèn]
korupce   腐败 [fǔ bài]
krádež   偷窃 [tōu qiè]
křivá přísaha   伪证 [wěi zhèng]

L
legální   法律的
legislativa   立法 [lì fǎ]
lichvářství   高利贷
loupež   抢劫

M
majetek   财产 [cái chǎn]
majetek   财产 [cái chǎn] ; 所有物 [suǒ yǒu wù]
majitel   所有者 [suǒ yǒu zhě]
mluva   话语 [huà yǔ]

N
náhrada škody   赔偿金
nájemník   房客 [fáng kè]
náprava   补救
následek   结果 [jié guǒ]
název   标题
nepravda   谬误 [miù wù]
nespravedlivý   不公平的
nespravedlnost   不平

O
obecný princip relativity   相对性原理
obsílka   传票
obžalovaný   被告 [bèi gào]
ochrana   保护
ochránce   防守者
odkázat   遗赠 [yí zèng]
odvolání   上诉
oficiální   官方的
omluva   借口 [jiè kǒu]
opatrovník   监护人 [jiān hù rén]
opis   复制 [fù zhì]
opovržení   轻视 [qīng shì]

P
padělání   偽造文書
partnerství   合作关系 ; 合作关系
pašeráctví   走私 [zǒu sī]
patent   专利 [zhuān lì]
Pauliho vylučovací princip   泡利不相容原理
petice   请愿
platba   付款 [fù kuǎn]
pochybnost   怀疑 [huái yí] ; 不确定 [bù què dìng]
podmíněné propuštění na svobodu   试用
podnik   公司 [gōng sī]
podplácení   贿赂
podvod   骗局 [piàn jú]
pokuta   罚金 [fá jīn]
pokutovat   惩罚 [chéng fá]
policie   警方 [jǐng fāng] ; 警察机关
pomlouvat   诽谤 [fěi bàng]
pomluva   诽谤 [fěi bàng]
pomluva   诽谤 [fěi bàng]
pomluvy   丑闻 [chǒu wén]
poplatek   费用 [fèi yòng]
porota   陪审团 [péi shěn tuán]
porušit   违犯
poslední vůle   遗嘱 [yí zhǔ]
potvrzení   验证
pravdivost   真相
příbuzní   氏族 [shì zú]
princip   原理 [yuán lǐ]
případ   服务案例
přísaha   誓言 [shì yán]
profesionál   专业人员
prokurátor   檢察官
pronajmout   出租
prostituce   賣淫
půjčka   贷款 [dài kuǎn]

R
referendum   公民投票 [gōng mín tóu piào]
rozhodnutí   裁决
rozvod   离婚 [lí hūn]

S
smlouva   合同 [hé tong] ; 合约 [hé yuē]
smlouva   条约 [tiáo yuē]
soud   法院 [fǎ yuàn]
soudce   裁判 [cái pàn]
soukromý   私人的
spolupachatel   共犯 [gòng fàn]
spravedlnost   公正 [gōng zhèng]
svědectví   证词 [zhèng cí]
svědek   证人 [zhèng rén]
svoboda   自由 [zì yóu]

T
trest   惩罚 [chéng fá]
trestný čin   轻罪
trestný čin   犯罪 [fàn zuì]
únos   綁票

U
ustanovení   法规
územní samospráva   自治 [zì zhì]

V
veto   否决 [fǒu jué]
vězení   监狱 [jiān yù]
vina   过错
vina   责备
vina   有罪 [yǒu zuì]
vládnout   统治
vlastnictví   佔有
vlastnost   属性
vlastnost   特征
vlastnost   属性 [shǔ xìng]
volnost   自由 [zì yóu]
vrah   凶手 (xiōng shǒu)
vrah   凶手
vražda   谋杀
vražda   杀人 [shā rén]
vůle   意志 [yì zhì]
vydání   引渡
vydírání   勒索 [lè suǒ]
vyslýchat   审问 [shěn wèn]
výživné   贍養費
vyzvání   挑战 [tiǎo zhàn]

Z
zabití   誤殺
zakázat   禁止
zákazník   客户 [kè hù]
zákon   法律 [fǎ lǜ]
zákon stálých poměrů slučovacích   定比定律
záruka   质保书 [zhì bǎo shū]
zásobování   供应 [gōng yìng]
závěr   结论 [jié lùn] ; 决定 [jué dìng]
žhářství   纵火
zločinec   罪犯 [zuì fàn]
značka   商标 [shāng biāo]
znásilnění   强奸 [qiáng jiān]
zpověď   忏悔
zrada   背叛
zřeknutí se   声明
zrušit   废除


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.