Czech to English<br/> Dictionary of Accounting

Czech to English
Dictionary of Accounting

 Czech to English<br/> Dictionary of Accounting

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
akcie   share
akcionář   stockholder ; shareholder
aktiva   assets
aktivovat   activate
aktivovat   enable
autorizace   authority ; authorization ; authorisation

B
banda   band
bohatství   fortune
burza   exchange
burza cenných papírů   stock exchange

C
clo   duty ; tariff
clo   customs ; customs duty ; custom

D
daň   tax ; taxation
dceřiná společnost   subsidiary company ; subsidiary
debet   debit ; debit entry
deník   logbook
deník   diary ; journal
denní   daily
depozitář   depository ; deposit
derogace   abrogation ; repeal ; annulment
díl   part ; share ; portion
dividenda   dividend
dluh   debt
dlužní úpis   debenture
dobrá pověst   good will ; goodwill
dohad   guess ; guesswork
dokument   document
doprava   traffic
dopravce   carrier ; common carrier
družstvo   cooperative
družstvo   team ; squad
důchod   pension

E
emise   emission ; emanation

F
faktura   invoice ; bill ; account
falšování   falsification ; falsehood
filiálka   branch
financování   financing ; funding
firma   firm ; house

G
gang   gang ; pack
grant   allowance

H
hodnocení   appraisal ; assessment
honorář   royalty
hotové peníze   cash ; hard cash
hypotéka   mortgage

I
inflace   inflation ; rising prices
inventář   inventory
investice   investment ; investment funds
investice   investing ; investment

K
kalkulace   costing
kalkulace   calculation ; computation
kapela   band
kapitál   capital ; working capital
kartotéka   filing cabinet
kompenzace   compensation
konglomerát   conglomerate ; empire
konverze   conversion ; changeover
konzultant   adviser ; advisor ; consultant
kopie   copy
kredit   credit
kryt   cover
kus   part ; portion
kvorum   quorum
kvóta   quota

L
licence   license ; licence
likvidita   liquidity

M
majetek   estate
majetek   property ; belongings ; holding
maloobchodník   retailer ; retail merchant
management   management ; direction
materiál   material ; stuff
monopol   monopoly

N
nabídka   offer ; offering
nabídka   bid ; tender
nadace   foundation
nadbytek   excess ; surplus ; surplusage
nadprodukce   overproduction ; overrun
nájemné   rent
náklady   expense
náklady   cost
námitka   remonstrance ; objection
návrh   proposal
neúplný   incomplete ; uncomplete
notář   notary ; notary public

O
obal   envelope
obal   sleeve
obal   packaging
obal   wrapping ; wrap ; wrapper
obal   shell ; case ; casing
obchodník   businessman ; man of affairs
obligace   bond ; bond certificate
obrat   dollar volume ; turnover
ochrana   precaution ; safeguard ; guard
odchylka   deviation
odchylka   anomaly ; anomalousness
odchylka   aberrance ; aberrancy ; aberration ; deviance
odchylka   yaw ; swerve
odhadnutí   estimation
odměna   wage ; pay ; remuneration ; salary
odpis   depreciation ; wear and tear
odvod   levy
odvolání   appeal
odvolání   retraction ; abjuration ; recantation
opce   option
opis   transcript ; copy
opotřebení   wear
organizace   organization ; organisation
organizace   ordering ; order

P
padělání   forgery
patent   patent ; patent of invention
personál   force ; personnel
platební schopnost   solvency
pobočka   affiliate
podílení se   participation
podnik   company
podnikatel   entrepreneur ; enterpriser
podpora   subsidy
pohledávka   claim
poplatek   fee
pořízení   purchase
pořizování   buying ; purchasing
posudek   opinion ; judgement
poukaz   coupon ; voucher
povinnost   duty ; obligation
povolení   license ; licence ; permit
pozemky   estate
pracovník   laborer ; labourer
pracovník   worker
právní zástupce   advocate ; counsel ; pleader
právník   lawyer ; attorney
prekluze   foreclosure
prémie   bonus ; incentive
prémie   bounty ; premium
přepravce   hauler ; haulier
příděl   ration
příjem   revenue ; receipts
příjem   emolument
příjemce platby   payee
přijetí   reception ; receipt
prodej   sale
produkce   production
produkt   product ; production
protest   protest ; protestation
půjčka   loan

R
rabat   rebate ; discount
racionalizace   rationalization ; rationalisation
refundace   reimbursement
registr   register ; registry
registrace   registration ; enrollment ; enrolment
rejstřík   index
rekapitulace   recapitulation ; recap
renta   annuity ; rente
rentabilita   profitability
rezerva   reserve ; stockpile
režie   overhead
rozpočet   budget
rozvaha   balance sheet
ručitel   guarantor ; warrantor ; warranter

S
sdružení   association
sdružení   coalition
šek   cheque
seskupení   group ; grouping
sestavení   fabrication ; assembly
seznam   directory
sjednocení   fusion ; merger ; unification
sloučení   amalgamation ; merger
soupis   roll ; roster
splacení­   repayment ; quittance
společnost   club ; society ; guild
správa   administration
stornování   revocation
subdodavatel   subcontractor
subvence   subvention
svaz   union
účast   attendance
účet   check ; chit ; tab
účet   account ; business relationship
účetnictví   accountancy ; accounting
účetnictví   accounting
účetnictví   accounting
účetnictví   bookkeeping ; clerking
úhrada   remittance
úhrada   defrayal
úrok   interest

U
uspořádání   arrangement ; organization ; organisation

V
velkoobchodník   wholesaler
věřitel   creditor
věřitel   lender ; loaner
většina   majority ; bulk
vlastnictví   possession ; ownership
vrácení peněz   refund ; repayment
vybavení   kit ; outfit
výdělek   income
vyhodnocení   evaluation ; valuation
výroba   production
výroba   fabrication ; manufacture ; manufacturing
výsledek   product
výstroj   gear ; paraphernalia
výtěžek   profit
výtěžek   gain

Z
zabavení   distress ; distraint
zadluženost   indebtedness ; liability
záloha   advance ; cash advance
zaměstnanci   staff
zaměstnanec   employee
zaměstnavatel   employer
zápis   entry
zařízení   equipment
záruka   guarantee ; warranty
záruka   guarantee ; guaranty
záruka   deposit
zásoba   stock
zástava   forfeit ; forfeiture
zástava   pawn
zástava   pledge
závazek   commitment ; allegiance ; loyalty
závěr   decision ; determination ; conclusion
zboží   commodity
zřeknutí se   disclaimer
ztráta   loss
ztráta   loss
zůstatek   rest ; remainder ; balance ; residue ; residuum


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.