Czech to English<br/> Dictionary of Business

Czech to English
Dictionary of Business

 Czech to English<br/> Dictionary of Business

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
administrace   administration ; disposal
akceptace   adoption ; acceptance
akcie   share
aktiva   assets
analytik   analyst
analýza   analysis ; analytic thinking
artikl   article
autorizace   authority ; authorization ; authorisation
autorizování   authorization ; authorisation

B
balení   package ; bundle ; packet ; parcel
balík   package ; parcel
bankovka   banknote ; bill ; note ; bank bill ; bank note ; greenback
břemeno   load ; loading ; burden
byrokracie   bureaucracy ; bureaucratism

C
cena   price
cena   price ; cost
cena   price
cena   worth
certifikace   certification ; enfranchisement
certifikát   certificate ; certification
clo   duty ; tariff

D
dálnopis   teletypewriter ; teleprinter ; telex
daň   tax ; taxation
dceřiná společnost   subsidiary company ; subsidiary
defekt   defect ; fault ; flaw
deník   diary ; journal
diagram   diagram
dílo   work ; piece of work
disponibilní   available
distribuce   distribution ; dispersion
distribuce   distribution
dividenda   dividend
dluh   debt
dobrá pověst   good will ; goodwill
dobrovolník   volunteer ; unpaid worker
dodavatel   supplier ; provider
dohoda   agreement ; arrangement
doručení   delivery ; bringing
dosahovat   achieve ; accomplish ; attain ; reach
dotazník   questionnaire
dovednost   skill
dovolená   leave ; leave of absence
dovolená   holiday ; vacation
dovoz   import ; importation
dovozce   importer
drobné   change
druh   brand ; make
družstvo   cooperative
družstvo   team ; squad
držení   ownership
důchod   pension
dumping   dumping

E
ekonom   economist ; economic expert
ekonomie   economics
etika   ethics ; moral philosophy
etiketa   label
exportér   exporter

F
faktura   invoice ; bill ; account
filiálka   branch
firma   firm ; house
formulář   form

G
generální ředitel   president ; chairman ; chair ; chairperson
graf   graph ; graphical record

H
heslo   password ; watchword
heslo   motto ; slogan ; catchword ; shibboleth
hodnota   value
hospodářství   economy ; economic system
hypotéka   mortgage

I
inflace   inflation ; rising prices
inovace   invention ; innovation
insolventní   insolvent
inspektor   inspector
investice   investment ; investment funds
investice   investing ; investment
investovat   invest

K
kabina   booth ; cubicle ; stall ; kiosk
kalkulace   calculation ; computation
kancelář   office ; business office
kapacita   capacity ; content
kapitál   capital ; working capital
kariéra   career ; life history
kartel   trust ; cartel
katalog   catalog ; catalogue
klient   client
komise   committee ; commission
kompenzace   compensation
komunikace   communication ; communicating
konference   conference
konkurence   competition
kontrakt   agreement ; understanding
konzultace   consultation
konzultant   adviser ; advisor ; consultant
koordinace   coordination
kopie   copy
kopírka   copier ; duplicator
kopírovací stroj   photocopier
korporace   corporation ; corp
kredit   credit
kurz   course ; class
kvalifikace   qualification ; making

L
licence   license ; licence
lidská síla   work force ; workforce ; manpower

M
majetek   estate
majetek   property ; belongings ; holding
majitel   owner ; proprietor
management   management
management   management ; direction
manažer   director ; manager
marketing   marketing
materiál   material ; stuff
měna   currency
moratorium   moratorium

N
nabídka   offer ; offering
nabídka   bid ; tender
nadbytek   excess ; surplus ; surplusage
nákladní auto   truck ; motortruck
nákladní list   bill of lading ; waybill
náklady   cost
nářek   complaint
návrh   design ; designing
nesolventnost   insolvency
nesouhlas   disapprobation ; condemnation
nesouhlas   disagreement ; dissension ; dissonance
nováček   trainee

O
občerstvení   refreshment
obchod   trade
obchod   commerce
obchod   business
obchod   bargain ; deal
obchod   shop ; store
obrat   dollar volume ; turnover
obsluha   service
obtížnost   difficulty
očekávání   anticipation ; expectancy
očekávání   anticipation ; expectation
odbor   department ; section
oddělení   compartment
oddělení   section ; division
oddíl   section ; subdivision
odesílatel   sender ; transmitter
odměna   reward ; payoff
odměna   wage ; pay ; remuneration ; salary
odmítnutí   refusal
oklamání   deception ; deceit
omezení   constraint ; restraint
omluva   apology
omluva   excuse ; exculpation
operace   operation
opis   transcript ; copy
oprava   repair ; fix

P
partner   collaborator ; cooperator ; partner
peníze   money
plán   plan
platba   payment
podílník   stakeholder
podnik   company
podnikání   business enterprise ; business
podnikatel   entrepreneur ; enterpriser
podnikatelka   businesswoman
podpis   signature
podpora   support
podvod   fraud ; hoax ; humbug
pojištění   insurance
pokuta   fine ; mulct
pomoc   help ; aid ; assistance
poplatek   due
poplatek   charge
poplatek   fee
poptávka   demand
pořízení   purchase
portýr   doorkeeper ; doorman ; porter ; gatekeeper
potřeba   demand ; need
potvrzení   receipt
povinnost   duty ; obligation
povolání   profession
povolení   concession ; grant
povolení   license ; licence ; permit
povolení   permission
pozornost   attention ; attending
práce   labor ; labour
práce   work
pracoviště   workplace ; work
pracovník   workman
pracovník   laborer ; labourer
pracovník   worker
právní zástupce   advocate ; counsel ; pleader
právník   lawyer ; attorney
právo   right
přednostní právo   prerogative ; privilege ; exclusive right
předpoklad   prerequisite ; requirement
přesčas   overtime
prezentace   presentation
příjem   revenue ; receipts
příjemce   consignee
příjmení   surname ; family name ; last name
příloha   attachment
příloha   addendum ; supplement ; postscript
příplatek   surcharge
přístup   access
problém   problem ; job
prodej   sale
produkt   product ; production
propagace   advertisement ; ad ; advertising ; advert
prospekt   booklet ; brochure ; leaflet ; pamphlet
prostředí   environment
provedení   performance ; execution
průměr   average ; norm
průmysl   industry ; manufacture
průzkum   poll
půjčka   loan

R
rabat   rebate ; discount
rada   advice
rada   council
ratifikace   ratification ; confirmation
reklama   promotion ; publicity
reportáž   report ; account
řešení   solution
restrikce   restriction ; limitation
režie   overhead
rezignace   resignation
řidič   driver
rozpočet   budget
šek   cheque

S
selekce   selection
seskupení   group ; grouping
setkání   meeting ; encounter
setkání   meeting ; coming together
show   show
sleva   discount ; deduction
směrnice   directive
smlouva   contract
smlouva   treaty ; pact ; accord
souhlas   assent ; acquiescence
souhlas   accord ; accordance
souhlas   concurrence ; concurrency
spekulant   speculator ; plunger
splacení­   repayment ; quittance
společník   associate
spolupráce   cooperation
spolupracovník   colleague ; co-worker
spotřebitel   consumer
stagnace   stagnation ; stagnancy ; doldrums
stánek   stall ; stand
stávka   strike ; work stoppage
stížnost   complaint ; charge
střední hodnota   mean ; mean value
struktura   structure
svolení   consent

T
tabulka   table ; tabular array
tabulka   chart
tarif   rate ; charge per unit
telefon   telephone ; phone
termín   deadline
termín   term
touha   ambition ; aspiration ; dream
transakce   transaction
trh   market
tržiště   marketplace ; market place ; mart ; market
účastník   participant

U
učeň   apprentice
účet   account ; business relationship
účetní   accountant
účetní   bookkeeper
účetnictví   accounting
účetnictví   accountancy ; accounting
účetnictví   bookkeeping ; clerking
ukázka   specimen
úloha   job ; task ; chore
upomínka   reminder
úředník   clerk
úředník   officer ; officeholder
úrok   interest
úspěch   success
užitečné zatížení   cargo ; lading ; freight ; load ; payload ; shipment

V
vedoucí   boss ; director ; head ; chief
veletrh   fair
velkoobchod   wholesale
vizitka   business card
vlastník   owner ; possessor
výdělek   income
výhoda   advantage ; vantage
vyjednávání   negotiation
vyjednávání   bargaining
výnos   return ; take ; proceeds ; yield ; payoff
výtěžek   profit
výtěžek   output ; yield
výtěžek   gain
vývoj   development
vývoz   exporting ; exportation
vývoz   export ; exportation

Z
začátečník   novice ; beginner ; tyro ; tiro
zadluženost   indebtedness ; liability
zákaz   prohibition ; ban
zákazník   customer ; client
zákon   law
záměr   aim ; object ; objective ; target
zaměstnanci   staff
zaměstnanec   employee
zaměstnání   career ; calling ; vocation
zaměstnání   occupation ; job
zaměstnavatel   employer
zamítnutí   rejection
záruka   guarantee ; warranty
zásoba   stock
zásoba   supply
zavedení   introduction ; debut
zboží   merchandise ; ware
zboží   commodity
zkušenost   experience
značka   mark
zpráva   message
zprostředkovatel   mediator ; go-between ; intermediary
zručnost   skill ; science
ztráta   loss
ztráta   loss
zůstatek   rest ; remainder ; balance ; residue ; residuum


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.