Czech to English<br/> Dictionary of Ecology

Czech to English
Dictionary of Ecology

Czech to English<br/> Dictionary of Ecology

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
adaptace   adaptation ; version
atmosféra   ambiance ; ambience
atmosféra   atmosphere ; ambience
atmosféra   atmosphere ; air

B
bahno   silt
baktérie   bacteria ; bacterium
biom   biome
biomasa   biomass
biomasa   biomass
biosféra   biosphere
bouračka   crash ; wreck
butan   butane
býložravec   herbivore

C
chlorofyl   chlorophyll ; chlorophyl
cizopasník   parasite

D
dekompozice   decomposition
déšť   rain ; rainfall
dešťová voda   rain ; rainwater
detergent   detergent
dioxin   dioxin
dřevo   wood
dřevo   lumber ; timber
dusičnan amonný   ammonium nitrate
dusičnan sodný   sodium nitrate ; soda niter
dusík   nitrogen
dusík   azote

E
ekologická nika   niche ; ecological niche
ekologie   ecology ; bionomics
ekosystém   ecosystem
elektrárna   power station ; power plant ; powerhouse
elektřina   electricity ; electrical energy
emise   emission ; emanation
energie   energy ; free energy
energie   stamina
environmentalismus   environmentalism
eroze   erosion
eroze   erosion
erupce   volcanic eruption ; eruption
erupce   outburst ; burst
etylén   ethylene ; ethene
extrakce   extraction

F
fenol   phenol
fenol   phenol
fosforečnan   phosphate
fotosyntéza   photosynthesis
freon   chlorofluorocarbon ; CFC

G
generátor   generator
globální oteplování   global warming

H
herbicid   herbicide ; weedkiller
hnědé uhlí   lignite ; brown coal
hniloba   decomposition ; rot ; putrefaction
hnojivo   fertilizer ; fertiliser
hostitel   host
hrozba   menace ; threat
humus   humus
hustota   thickness
hustota   density ; denseness
hydrolýza   hydrolysis
hydrosféra   hydrosphere

I
infračervený   infrared
inverze   inversion
inverze   inversion
izolace   insulation

J
jaderný odpad   high-level radioactive waste
jedovatý   poisonous ; toxicant
jezero   lake
jezero   loch

K
kapacita   capacity ; content
karcinogen   carcinogen
katastrofa   debacle ; fiasco
katastrofa   calamity ; catastrophe ; disaster ; tragedy ; cataclysm
katastrofa   catastrophe ; disaster
kompost   compost
koncentrace   concentration
kontaminace   contamination ; taint
kontrola   control
korál   coral
krajina   region ; part
křoví   shrub ; bush
kvóta   quota
kyselost   pH ; pH scale
kyselost   sourness ; acidity
kyselý déšť   acid rain ; acid precipitation
kyslík   oxygen

L
lavina   avalanche
ledovec   iceberg ; berg
ledovec   glacier
lepkavost   gumminess ; tackiness ; viscidity
limit   limit ; limitation
limit   limit ; bound ; boundary
lišejník   lichen

M
masožravec   carnivore
maximum   maximum ; upper limit
mikrob   microbe ; germ
minimum   minimum ; lower limit
močovina   urea ; carbamide
monomer   monomer
mutace   mutation

N
naplavenina   alluvium ; alluvion
národní park   national park
nehoda   accident
nepřirozený   factitious

O
obleva   thaw ; thawing
obyvatelstvo   population
oceán   ocean
ochrana   protection
ochrana   precaution ; safeguard ; guard
ochrana přírody   conservation
odpad   waste
odpadky   garbage ; refuse
okolí   environment ; environs ; surroundings
olej   oil
ontogeneze   growth ; growing ; ontogeny ; ontogenesis
optimum   optimum
organizace pro vědu, kulturu a vzdělání   United Nations Educational Scientific and Cultural Organization ; UNESCO
osídlení   colony ; settlement
OSN   United Nations ; UN
otravný   toxic
oxid siřičitý   sulfur dioxide ; sulphur dioxide
oxid uhličitý   carbon dioxide ; carbonic acid gas
ozón   ozone

P
palivo   fuel
papír   paper
parazitizmus   parasitism
pesticid   pesticide
pevnina   land ; earth ; ground
plocha   area ; country
plynová turbína   gas turbine
polyetylén   polyethylene ; polythene
polymer   polymer
popel   ash
popel   cinder ; clinker
poručenství   keeping ; safekeeping
porucha   breakdown ; equipment failure
potok   brook ; creek
potravní řetězec   food chain
poušť   desert
pozemek   land
princip   rule ; principle
přírodní   natural
propan   propane
prostředí   environment

R
radioaktivní   radioactive
reaktor   nuclear reactor ; reactor
recyklace   recycling
region   region
regulující   regulation ; regulating
ropa   oil ; petroleum ; crude oil ; crude
rostlinstvo   vegetation ; flora
rovnováha   poise
rovnováha   balance ; equilibrium ; equipoise
rovnováha   balance
rozklad   dissolution ; disintegration
rozklad   decay ; decomposition

S
sanytr   saltpeter ; saltpetre ; niter ; nitre
sediment   sediment ; deposit
siláž   silage ; ensilage
skládka   dump
skleníkový efekt   greenhouse effect ; greenhouse warming
škodlivina   pollutant
škrob   starch ; amylum
sliz   sludge ; slime ; goo ; guck ; ooze
slunce   sun ; Sun
sluneční energie   solar energy ; solar power
smog   smog ; smogginess
soběstačný   self-sufficient ; self-sustaining
sopka   volcano ; vent
splašky   sewage ; sewerage
spotřebitel   consumer
srážky   precipitation ; downfall
step   steppe
strom   tree
substrát   substrate ; substratum
symbióza   symbiosis ; mutualism
syntetický   man-made ; synthetic
systém   system ; scheme

T
tanker   tanker
teplo   heat ; warmth
teplo   warmth ; warmness
teritorium   district ; territory
těžení   mining ; excavation
toxin   toxin
tundra   tundra
turbína   turbine

U
uhlí   coal
ultrafialový   ultraviolet
umělý   artificial ; unreal

V
větrný mlýn   windmill
viskozita   viscosity ; viscousness
vítr   wind
vlhkost   damp ; dampness ; moistness
vlhkost   moisture ; wet
vodní tok   stream ; watercourse
výfukový plyn   exhaust
vyváženost   equilibrium
vzduch   air

Z
zákon   act ; enactment
zákon   law
země   country ; land
zemina   ground ; land ; soil
zemina   earth ; ground
znečištění   pollution
znečištění   defilement ; pollution
znečištění ovzduší   air pollution
znečištění vody   water pollution


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.