Czech to English<br/> Dictionary of Economics

Czech to English
Dictionary of Economics

 Czech to English<br/> Dictionary of Economics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
Adam Smith   Smith ; Adam Smith
akcionář   stockholder ; shareholder
alternativa   alternative

B
banka   bank
bankomat   cash machine ; cash dispenser ; automated teller machine
bankovka   banknote ; bill ; note ; bank bill ; bank note ; greenback
bankovnictví   banking
bankrot   bankruptcy ; failure
bankrotář   bankrupt ; insolvent
berní úředník   taxman ; exciseman
bilboard   billboard ; hoarding
blaho   welfare
bohatství   wealth ; riches

C
cent   penny ; cent
centrální banka   central bank
chudoba   indigence ; need ; penury ; pauperism
čistý   net ; nett
clo   duty ; tariff
ctít   respect ; esteem
čtvrt   fourth ; quarter

D
daň   tax ; taxation
daň z přidané hodnoty   VAT ; value-added tax
daňový poplatník   taxpayer
dar   contribution ; donation
dárce   donor ; giver
deflace   deflation
dividenda   dividend
dluh   debt
dobro   good ; goodness
dolar   dollar ; buck
dolar   dollar
dovážet   import
dovoz   import ; importation
dražba   auction ; auction sale
drobné   change

E
efektivnost   efficiency
ekonom   economist ; economic expert
ekonomický   economic
ekonomie   economics

F
faktura   invoice ; bill ; account
Federální rezervní systém   Federal Reserve System ; Federal Reserve ; Fed
finančník   financier ; moneyman

G
generalizace   generalization ; generalisation
globalizace   globalization ; globalisation
grant   grant

H
heterogenní   heterogeneous ; heterogenous
hlavní město   capital
hodnota   value
holdingová společnost   holding company
honorář   royalty
hospodářský růst   economic growth
hospodářství   economy ; economic system
hotové peníze   cash ; hard cash
hotové peníze   cash ; immediate payment
hrubý domácí produkt   gross domestic product ; GDP
hypotéka   mortgage

I
imigrace   immigration ; in-migration
informace   data ; information
investice   investing ; investment
investor   investor
investovat   invest

J
jednostranný   unilateral ; one-sided
jmění   equity
jmenovitý   nominal
John Maynard Keynes   Keynes ; John Maynard Keynes
jurisprudence   jurisprudence

K
kapitál   capital ; working capital
kapitalismus   capitalism ; capitalist economy
kartel   trust ; cartel
katalyzátor   catalyst ; accelerator
know-how   know-how
koncentrace   concentration
konsorcium   consortium ; pool ; syndicate
koupit   buy ; purchase
kredit   credit
kreditní karta   credit card
krize   depression ; slump
kvóta   quota

L
laciný   cheap ; inexpensive

M
majetek   estate
makroekonomie   macroeconomics
management   management
management   management ; direction
manželství   marriage ; matrimony ; wedlock
měna   currency
Mezinárodní měnový fond   International Monetary Fund ; IMF
mikroekonomie   microeconomics
množství   quantity
moc   very
modifikace   alteration ; modification ; adjustment
mortalita   deathrate ; death rate ; mortality ; mortality rate
motivace   motivation ; motive

N
nadbytek   excess ; surplus ; surplusage
nadprodukce   overproduction ; overrun
NAFTA   North American Free Trade Agreement ; NAFTA
nájemné   rent
náklady   expense
náklady obětované příležitosti   opportunity cost
nákupní monopol   monopsony
národ   nation
nárok   demand
NASDAQ   National Association of Securities Dealers Automated Quotations ; NASDAQ
Nashova rovnováha   Nash equilibrium
nedoplatky   arrears
nedostatek   lack ; deficiency ; want
nedostatek   scarcity ; scarceness
nezaměstnanost   unemployment
nezaměstnaný   unemployed

O
obal   packaging
obchod   commerce
obchod   bargain ; deal
obchod   trade
obchod   business
obchodovat   trade ; merchandise
objednávka   order ; purchase order
odhadnout   rate ; value
odměna   wage ; pay ; remuneration ; salary
ohodnotit   measure ; evaluate ; valuate ; assess ; appraise ; value
oligopol   oligopoly
opce   option
opravdový   real ; existent
Organizace amerických států   Organization of American States ; OAS
Organizace zemí vyvážejících ropu   Organization of Petroleum-Exporting Countries ; OPEC

P
patent   patent ; patent of invention
peněžní   monetary ; pecuniary
peníze   money
plán   plan
platba   payment
platební bilance   balance of payments ; balance of international payments
platit   pay
pobídka   incentive ; inducement ; motivator
počátek   origin ; inception
pochybnost   doubt ; uncertainty ; incertitude ; dubiety ; doubtfulness ; dubiousness
podnikání   business enterprise ; business
pokladník   teller ; cashier
poptávka   demand
portfolio   portfolio
potřeba   demand ; need
potřebovat   need ; necessitate ; ask ; postulate ; require ; involve ; call for ; demand
potvrzení   receipt
potvrzení   confirmation ; verification ; check ; substantiation
povolení   concession ; grant
pozemek   land
pozemky   estate
práce   labor ; labour
přání   wish ; wishing
pravidlo   rule ; regulation
předpoklad   hypothesis
předpověď   prognosis ; forecast
přehodnocení   reappraisal ; revaluation ; reassessment
prémie   bonus ; incentive
přírodní zdroj   natural resource ; natural resources
přizpůsobení   adjustment ; accommodation
problém   problem ; job
procento   percent ; percentage
prodávat   sell
prodej   sale
profitovat   profit ; turn a profit
program   agenda ; schedule
proměnlivý   variable
proměnná   variable
propagace   advertisement ; ad ; advertising ; advert
proplatit   cash ; cash in
protekcionismus   protectionism
půjčka   loan
původ   descent ; pedigree ; ancestry ; origin ; parentage

R
rabat   rebate ; discount
recese   recession
recyklace   recycling
reklama   promotion ; publicity
rentabilita   profitability
rezerva   reserve ; stockpile
rovnováha   balance
rozdělit   segment ; section
rozpočet   budget
rozvaha   balance sheet

S
sbírka   collection
segment   section ; segment
segmentace   division ; partition ; segmentation
šek   cheque
šetrnost   economy ; thriftiness
sjednocení   union ; unification
sleva   discount ; deduction
směna   exchange ; interchange
smysl   meaning ; significance ; import
špička   extremum ; peak
splácení   redemption ; repurchase ; buyback
spoření   economy ; saving
spořit   conserve ; economize ; economise
správa   administration
stagflace   stagflation
stagnace   stagnation ; stagnancy ; doldrums
státní pokladna   treasury
státní pokladna   treasury ; exchequer
stejnorodý   homogeneous ; homogenous
Světová obchodní organizace   World Trade Organization ; WTO

T
tarif   rate ; charge per unit
technologie   technology
teorie   theory
teorie her   game theory ; theory of games
továrna   factory ; mill
trh   market
účet   account ; business relationship
účetnictví   accountancy ; accounting
úhrada   defrayal
Úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA)   Food and Drug Administration ; FDA
úrok   interest

U
uspokojení   satisfaction
uspořit   save ; preserve
úspornost   economy
úspory   savings ; nest egg

V
váha   weight
věda   science ; scientific discipline
věřitel   creditor
věřitel   lender ; loaner
vláda   government ; regime
vliv   leverage
vložit   deposit ; bank
vnímání   percept ; perception
vnímavost   perception
volba   choice ; selection
vrátit peníze   refund ; repay
vrchol   top ; peak ; summit ; acme ; pinnacle
vrcholek   peak ; top ; summit
Všeobecná dohoda o clech a obchodu   General Agreement on Tariffs and Trade ; GATT
vydání   expense
vydělat   earn
výdělek   income
vyhláška   regulation ; ordinance
vyhýbat se   evade ; elude ; dodge
výkaz zisku a ztráty   income statement ; earnings report ; operating statement
výměnný obchod   barter ; swap
vynaložení   spending ; expenditure ; outlay
výnos   return ; take ; proceeds ; yield ; payoff
výplatní listina   payroll ; paysheet
výtěžek   profit
výtěžek   output ; yield

Z
zákon   law
zaměstnání   occupation ; job
zámožnost   wealth ; wealthiness
záruka   deposit
zatížit   burden ; weight ; weight down
zboží   commodity
zdanit   tax
země   country ; land
znárodnění   nationalization ; nationalisation
zručnost   skill ; science
zruinovat   bankrupt ; ruin
ztráta   loss
ztráta   loss


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.