Czech to English<br/> Dictionary of Finance

Czech to English
Dictionary of Finance

 Czech to English<br/> Dictionary of Finance

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
agent   agent
agentura   agency
akcie   share
akcionář   stockholder ; shareholder
akreditiv   letter of credit
aktiva   assets
akvizice   acquisition
alternativa   alternative
anulovat   cancel ; call off
aritmetický průměr   arithmetic mean
auditor   auditor
autorizace   authority ; authorization ; authorisation
autorizování   authorization ; authorisation

B
banka   bank
bankomat   cash machine ; cash dispenser ; automated teller machine
bankovka   banknote ; bill ; note ; bank bill ; bank note ; greenback
bod   point
bohatý   rich
býk   bull
čas   time
čas   time ; fourth dimension

C
chyba   mistake ; error ; fault
cíl   goal ; destination
čistý   net ; nett

D
daň z přidané hodnoty   VAT ; value-added tax
debet   debit ; debit entry
debetní karta   debit card
depozitář   depository ; deposit
deregulace   deregulation ; deregulating
devalvace   devaluation
devizový kurz   rate of exchange ; exchange rate
díl   part ; share ; portion
diskontní sazba   discount rate
distribuce   distribution
distribuce   distribution ; dispersion
diverzifikace   diversification ; variegation
dividenda   dividend
dlouhý   long
dlouhý   long
dluh   debt
dlužní úpis   debenture
dlužník   debtor ; debitor
dobrá pověst   good will ; goodwill
dosah   range ; scope

E
efektivnost   efficiency
emise   emission ; emanation
euro   euro
eurodolar   Eurodollar

F
fond   fund ; monetary fund
frank   franc

H
hodnocení   appraisal ; assessment
hodnotit   rate ; grade
hotové peníze   cash ; hard cash
hotové peníze   cash ; immediate payment
hypotéka   mortgage

I
inflace   inflation ; rising prices
instrukce   direction ; instruction
Internet   internet
intervence   intervention ; intercession
inventář   inventory
inventarizace   inventory ; stocktaking
investice   investment ; investment funds
investice   investing ; investment

J
jednotka   whole ; unit
jednotka   unit ; unit of measurement
jistina   principal
jmenovitý   nominal

K
kalkulovat   calculate ; compute ; work out ; reckon
karát   karat ; carat
kartel   trust ; cartel
kategorie   category
kombinace   combination
kombinování   combination ; combining
komerční   commercial
komise   committee ; commission
končit   end ; stop ; finish ; terminate
konglomerát   conglomerate ; empire
konsorcium   consortium ; pool ; syndicate
konzervovat   can ; tin
korelace   correlation
krátký   short
kreditní karta   credit card
kurz   course ; class
kus   part ; portion
kvóta   quota

L
laciný   cheap ; inexpensive
léčka   pit ; pitfall
likvidace   extermination ; liquidation
likvidita   liquidity
limit   limit ; limitation
limit   limit ; bound ; boundary
lokální   local

M
makléř   broker
medvěd   bear
měna   currency
mezera   opening ; gap
množství   bulk ; volume
multiplikátor   multiplier ; multiplier factor

N
nabídka   offer ; offering
nabídka   bid ; tender
nabídnout   offer
nahromadit   collect ; accumulate ; pile up ; amass
nájemce   leaseholder ; lessee
nákladní list   bill of lading ; waybill
nařídit   order ; prescribe
nařídit   order ; enjoin
nařízení   decree ; edict ; fiat ; order
následek   consequence ; effect ; outcome ; result ; issue
nazvat   title ; entitle
nebezpečí   risk ; hazard ; jeopardy ; peril
nepřátelský   hostile
New York Stock Exchange   New York Stock Exchange ; N. Y. Stock Exchange ; NYSE
nezaplatit   default ; default on
normální rozdělení   normal distribution ; Gaussian distribution
nosit   carry ; transport

O
obchodník   trader ; dealer ; monger
obelstít   trick ; fob ; fox
objednávka   order ; purchase order
obligace   bond ; bond certificate
odpis   depreciation ; wear and tear
odpis   amortization ; amortisation
odpor   resistance
ohraničení   demarcation
omezit   limit ; restrict ; restrain ; trammel ; bound ; confine
opatrovník   trustee ; legal guardian
opce   option
opozice   resistance ; opposition
opustit   abandon
organizace   ordering ; order

P
parita   parity
peněžní trh   money market
penzijní fond   pension fund ; superannuation fund
plátce   payer ; remunerator
platební bilance   balance of payments ; balance of international payments
platební schopnost   solvency
pochybnost   doubt ; uncertainty ; incertitude ; dubiety ; doubtfulness ; dubiousness
podílení se   participation
podílník   stakeholder
podlaha   floor ; flooring
pohledávka   claim
pojištění   insurance
portfolio   portfolio
potlačovat   suppress ; inhibit ; subdue
potřebovat   need ; necessitate ; ask ; postulate ; require ; involve ; call for ; demand
potvrdit   confirm ; corroborate ; affirm
potvrzení   validation
potvrzení   confirmation ; verification ; check ; substantiation
požádat   ask
poznámka   note ; annotation
předkupní právo   preemption ; pre-emption
přehodnocení   reappraisal ; revaluation ; reassessment
překážka   barrier
prémie   bounty ; premium
přerušení   break ; interruption
přerušit   break ; break off ; discontinue
příjem   revenue ; receipts
příjemce platby   payee
příkaz   order
případ   event ; case
produkce   production
pronajímatel   lessor ; lease giver
proplatit   cash ; cash in
prospekt   prospectus
protiklad   opposite ; reverse ; contrary
proudit   flow ; flux
pružnost   elasticity ; snap

R
rabat   rebate ; discount
ratifikace   ratification ; confirmation
rejstřík   index
reklama   commercial ; commercial message
renta   annuity ; rente
replika   replica
reprodukce   reproduction ; replication
rezervovat   reserve ; book
riskovat   risk ; chance ; hazard
rizikový kapitál   venture capital ; risk capital
rozdíl   difference
rozdíl   distinction
rozdíl   remainder ; difference
rozkaz   command
rozpor   discrepancy
rozptýlení   dispersion ; dispersal
rozšiřování   spread ; spreading
rozvaha   balance sheet
ručitel   guarantor ; warrantor ; warranter

S
samostatnost   independence ; independency
sázka   stake ; bet ; wager
sbírka   collection
šek   cheque
síť   net ; network ; mesh
sjednocení   fusion ; merger ; unification
sleva   discount ; deduction
sloučení   amalgamation ; merger
slovní   verbal
smazat   delete ; cancel
směnečná arbitráž   arbitrage
směnitelnost   convertibility
směnka   draft ; bill of exchange
smíchat   blend ; mix ; commingle ; meld
sociální třída   class ; stratum ; social class
specialista   specialist
splacení­   repayment ; quittance
společnost   club ; society ; guild
spolupráce   cooperation
stagflace   stagflation
standardní odchylka   standard deviation
štítek   tag ; ticket
stoupání   ascent ; rise ; climb
střední hodnota   mean ; mean value

T
tečka   point ; dot
telefonovat   call ; telephone ; phone
termínovaný vklad   time deposit account ; deposit account
titulek   title
trh   market
třídit   classify ; class ; sort ; assort ; sort out
trvání   duration ; length
tržiště   marketplace ; market place ; mart ; market

U
ucpání   congestion ; over-crowding
událost   event
úhrada   defrayal
úkol   assignment ; duty assignment
úkol   assignment ; assigning
uplynutí   expiration ; expiry
úřad   agency ; bureau ; office ; authority
úrok   interest
úspory   savings ; nest egg
užití   use ; usage ; utilization ; utilisation ; exercise

V
věčnost   perpetuity ; sempiternity
věřitel   creditor
věřitel   lender ; loaner
vkladní knížka   bankbook ; passbook
vlastní směnka   promissory note
vliv   leverage
volba   choice ; selection
vyhodnocení   evaluation ; valuation
vyjádřit   convey ; express
vyměnit   swap
výměnný obchod   barter ; swap
výnos   return ; take ; proceeds ; yield ; payoff
výroba   production
výtěžek   profit
výtěžek   output ; yield

Z
zájem   interest ; involvement
zajištění   reinsurance
základna   basis ; footing ; ground
záměr   aim ; object ; objective ; target
zaměřit   target ; aim
zamítnutí   rejection
záruka   guarantee ; guaranty
zástava   forfeit ; forfeiture
zástava   pawn
zástava   pledge
zastavit   stop ; halt
zeptat   ask ; inquire ; enquire
životní pojištění   whole life insurance ; ordinary life insurance ; straight life insurance
zmocněnec   proxy
znamenat   mean ; signify ; stand for
zplnomocnění   proxy
zrušení společnosti   liquidation ; settlement


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.