Czech to English<br/> Dictionary of Law

Czech to English
Dictionary of Law

 Czech to English<br/> Dictionary of Law

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
adoptování   adoption
agent   agent
alibi   alibi
argument   argument ; statement
autorské právo   copyright ; right of first publication

B
bankrot   bankruptcy ; failure
bankrotář   bankrupt ; insolvent
čeleď   family

C
cena   price
cena   price
cena   price ; cost
cena   worth
chuligánství   vandalism ; hooliganism
čin   act ; deed
civilní   civil

D
dědic   heir ; inheritor ; heritor
dědictví   bequest ; legacy
dědictví   inheritance ; heritage
derogace   abrogation ; repeal ; annulment
dluh   debt
dohoda   agreement ; arrangement
dokazovat   prove ; show
dokument   document
dopravit   transfer
držení   ownership
důkaz   proof ; cogent evidence
důkaz   evidence
důkaz   evidence ; grounds

E
etika   ethics ; moral philosophy
expert   expert

F
fakt   fact
falšovat   forge ; fake ; counterfeit
falšovatel   imposter ; impostor ; faker ; fraud
federální   federal
filibustering   filibuster
funkcionář   official ; functionary

H
hodnota   value
hypotéka   mortgage

I
ilegální   unlawful
imitace   counterfeit ; forgery
imunitní systém   immune system
individuální   private ; individual
investice   investment ; investment funds

J
jazyk   language ; linguistic communication
jednání   proceeding ; proceedings
jurisdikce   legal power ; jurisdiction
jurisprudence   jurisprudence

K
kartotéka   filing cabinet
kauce   bail
kauza   lawsuit ; case ; cause
klient   client
komora   chamber
konspirace   conspiracy ; confederacy
kontrakt   agreement ; understanding
kopie   copy
korupce   corruptness ; corruption
krádež   larceny ; theft ; thievery
kriminální   criminal ; felonious
křivá přísaha   perjury
kvorum   quorum

L
lavička   bench
legální   legal
legislativa   legislation ; legislating ; lawmaking
lichvářství   usury
loupež   robbery

M
majetek   estate
majetek   property ; belongings ; holding
majitel   owner ; proprietor
mluva   speech ; language

N
náhrada škody   damages ; indemnity ; indemnification
nájemník   tenant ; renter
náprava   redress ; remedy ; remediation
napravit   right ; redress ; correct
napravit   rectify ; remedy ; repair ; amend
nařízení   writ ; judicial writ
následek   consequence ; effect ; outcome ; result ; issue
název   title
nedovolený   illicit
nekompetentní   incompetent
neposlušnost   disobedience ; noncompliance
nepravda   falsehood ; falsity ; untruth
nespravedlivý   inequitable ; unjust
nespravedlivý   unfair ; unjust
nespravedlnost   wrong ; wrongfulness
nesprávný   wrong ; incorrect
nezcizitelný   inalienable ; unalienable

O
obecný princip relativity   principle of relativity
oběť   victim
obsílka   subpoena ; subpoena ad testificandum
obvinění   allegation
obžaloba   indictment ; bill of indictment
obžalovaný   defendant ; suspect
ochrana   protection
ochránce   defender ; guardian ; protector
odkázat   bequeath ; will
odmítnutí   denial ; disaffirmation
odsouzení   conviction ; condemnation ; sentence
odvod   levy
odvolání   appeal
oficiální   official
omluva   excuse ; exculpation
opatrovník   trustee ; legal guardian
opis   transcript ; copy
opovržení   contempt ; scorn

P
padělání   forgery
partnerství   partnership
pašeráctví   smuggling
patent   patent ; patent of invention
Pauliho vylučovací princip   Pauli exclusion principle ; exclusion principle
petice   petition
platba   payment
platnost   validity ; validness
plná moc   power of attorney
pochybnost   doubt ; dubiousness ; doubtfulness ; question
pochybnost   doubt ; uncertainty ; incertitude ; dubiety ; doubtfulness ; dubiousness
podmíněné propuštění na svobodu   probation
podnik   company
podplácení   bribery ; graft
podvádět   swindle ; diddle ; defraud ; gyp ; short-change ; con
podvod   fraud ; hoax ; humbug
podvod   fraud
pokuta   fine ; mulct
pokutovat   punish ; penalize ; penalise
policie   police ; constabulary
pomlouvat   defame ; slander ; denigrate ; calumniate ; smear
pomluva   aspersion ; calumny ; slander ; defamation ; denigration
pomluva   smear ; vilification ; malignment
pomluva   libel
pomluvy   scandal ; dirt ; malicious gossip
poplatek   fee
poplatek   due
poplatek   charge
porota   jury
porušit   violate
poslední vůle   will ; testament
posudek   opinion ; judgement
potvrzení   validation
požadavek   claim
pozměňovací návrh   amendment
pravdivost   truth ; true statement
praxe   practice
předvolání   summons ; process
presumpce   presumption
přezdívka   alias
příbuzenstvo   kinsfolk
příbuzní   kin ; kindred ; clan ; tribe
princip   rationale ; principle
případ   case ; instance
přísaha   oath ; swearing
proces   trial
profesionál   professional ; professional person
prokurátor   prosecutor ; public prosecutor
pronájem   lease
pronajmout   rent ; lease
prostituce   prostitution ; harlotry
protiústavní   unconstitutional
půjčit   lend ; loan
půjčka   loan

R
rabování   looting ; robbery
referendum   referendum
restrikce   restriction ; limitation
rozhodčí   arbiter ; arbitrator ; umpire
rozhodnutí   adjudication
rozsudek   verdict ; finding of fact
rozsudek   opinion ; ruling
rozsudek   judgment ; judgement
rozvod   divorce ; divorcement
rušení   interference

S
sabotáž   sabotage
sabotovat   sabotage
sankce   penalty
smlouva   covenant
smlouva   contract
smlouva   treaty ; pact ; accord
soud   court
soudce   adjudicator
soudce   judge ; justice ; jurist
soukromý   private
spolupachatel   accomplice ; confederate
spor   litigation ; judicial proceeding
spravedlnost   justice ; justness
spravedlnost   fairness ; equity
svědectví   testimony
svědek   witness
svoboda   freedom
svolení   consent

T
těžký zločin   felony
trest   retribution ; requital
trest   punishment ; penalty
trest   penalty
trestný čin   misdemeanor ; misdemeanour
trestný čin   crime ; offense
trhlina   breach
tuláctví   vagrancy
úhrada   defrayal
únos   kidnapping ; snatch

U
ustanovení   legislative act ; statute
útok   offense ; offensive
územní samospráva   autonomy ; liberty

V
veto   veto
vězení   prison ; prison house
vina   blame
vina   fault
vina   guilt ; guiltiness
vinný   guilty
vládnout   rule ; govern
vlastnictví   possession ; ownership
vlastnost   feature ; characteristic
vlastnost   property
vlastnost   property ; attribute
vloupání   burglary
vměšování   intervention ; interference
volnost   liberty
vrah   killer ; slayer
vrah   murderer ; manslayer
vražda   murder ; slaying
vražda   homicide
vůle   will
vydání   extradition
vydírání   blackmail
výhrada   provision ; proviso
vyslýchat   interrogate ; question
vyvlastnění   dispossession
výživné   alimony ; maintenance
vyzvání   challenge
vyzvat   challenge

Z
zabití   manslaughter
zakázat   forbid ; prohibit ; interdict
zákazník   customer ; client
zákon   law
zákon stálých poměrů slučovacích   law of constant proportion ; law of definite proportions
žaloba   action
záruka   guarantee ; warranty
zásobování   supply ; supplying
závěr   decision ; determination ; conclusion
žhářství   arson ; incendiarism
zkoumání   examination ; scrutiny
zločin   crime
zločinec   criminal ; felon ; outlaw
značka   trademark
znalec   connoisseur ; cognoscente
znásilnění   rape ; assault ; ravishment
zpověď   confession
zpronevěřit   embezzle ; defalcate ; peculate ; misappropriate
zrada   treachery ; betrayal ; treason ; perfidy
zrada   treason
zřeknutí se   abandonment
zřeknutí se   disclaimer
zrušit   abolish ; get rid of


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.